2 Agent

Overzicht

Zabbix-agent wordt ingezet op een monitoring doel om actief lokale bronnen en applicaties (harde schijven, geheugen, processor) statistieken enz.) te monitoren.

De agent verzamelt lokaal operationele informatie en rapporteert gegevens aan de Zabbix-server voor verdere verwerking. Bij storingen (zoals een harde schijf vol of een gecrasht serviceproces), kan de Zabbix-server de beheerders van de specifieke machine actief waarschuwen.

Zabbix-agents zijn extreem efficiënt vanwege het gebruik van het native systeem calls op tot het verzamelen van statistische informatie.

Passieve en actieve controles

Zabbix-agenten kunnen passieve en actieve controles uitvoeren.

In een passieve check reageert de agent op een gegevensverzoek. De Zabbix-server (of proxy) vraagt om gegevens, voor bijvoorbeeld CPU-belasting en Zabbix-agent stuurt het resultaat terug.

Actieve controles vereist complexere verwerking. De agent moet eerst een lijst met items van Zabbix-server opvragen voor onafhankelijke verwerking. Dan zal het regelmatig nieuwe waarden naar de server sturen.

Of passieve of actieve controles moeten worden uitgevoerd, wordt geconfigureerd door in de respectievelijke monitoring item type. Zabbix-agent verwerkt items van het type 'Zabbix-agent' of 'Zabbix-agent (actief)' te selecteren.

Ondersteunde platforms

Zabbix-agent is ondersteund op de volgende platforms:

 • Windows (alle desktop- en serverversies sinds XP)
 • Linux (ook beschikbaar in distributiepakketten)
 • macOS
 • IBM AIX
 • FreeBSD
 • OpenBSD
 • Solaris

Het is ook mogelijk om legacy Zabbix-agent binairies te downloaden voor NetBSD en HP-UX, en deze zijn compatibel met de huidige Zabbix-server/proxy-versie.

Agent op UNIX-achtige systemen

Zabbix-agent op UNIX-achtige systemen wordt uitgevoerd op de host die wordt gecontroleerd.

Installatie

Zie het pakket installatie sectie voor instructies voor het installeren van Zabbix-agent als pakket.

Zie ook de instructies voor handleiding installatie if u wilt geen pakketten gebruiken.

Over het algemeen werken 32bit Zabbix-agents op 64bit systemen, maar kan in sommige gevallen mislukken.

Indien geïnstalleerd als pakket

Zabbix-agent draait als een daemon-proces. De agent kan worden gestart door het volgende uit te voeren:

service zabbix-agent start

Dit zal werken op de meeste GNU/Linux-systemen. Op andere systemen moet je mogelijk het volgende uitvoeren:

/etc/init.d/zabbix-agent start

Op dezelfde manier kun je de volgende commando's gebruiken om Zabbix-agent te stoppen/herstarten/de status te bekijken:

service zabbix-agent stop
    service zabbix-agent restart
    service zabbix-agent status
Handmatig starten

Als het bovenstaande niet werkt, moet je het handmatig starten. Zoek het pad naar het zabbix_agentd binair bestand en voer het volgende uit:

zabbix_agentd

Agent op Windows-systemen

Zabbix-agent op Windows wordt uitgevoerd als een Windows-service.

Voorbereiding

Zabbix-agent wordt gedistribueerd als een zip-archief. Nadat je de archive hebt gedownload moet u het uitpakken. Kies een map om Zabbix-agent op te slaan en het configuratiebestand, e. g.

C:\zabbix

Kopieer bin\zabbix_agentd.exe en conf\zabbix_agentd.conf bestanden naar c:\zabbix.

Bewerk het bestand c:\zabbix\zabbix_agentd.conf naar uw wensen en zorg ervoor dat om een correcte "Hostnaam"-parameter op te geven.

Installatie

Nadat dit is gedaan, gebruikt u de volgende commando om Zabbix-agent te installeren als Windows-service:

C:\> c:\zabbix\zabbix_agentd.exe -c c:\zabbix\zabbix_agentd.conf -i

Nu zou u de "Zabbix agent"-service normaal moeten kunnen configureren als een andere Windows-service.

Bekijk meer details](/manual/appendix/install/windows_agent#installing_agent_as_windows_service) over het installeren en uitvoeren van Zabbix-agent op Windows.

Andere agentopties

Het is mogelijk om meerdere instanties van de agent op een host uit te voeren. Een enkele instantie kan de standaard configuratiebestand gebruiken of een configuratiebestand dat is gespecificeerd in de opdrachtregel. In het geval van meerdere instanties moet elke agentinstantie zijn eigen configuratiebestand hebben (een van de instanties kan het standaard configuratiebestand gebruiken).

De volgende opdrachtregelparameters kunnen worden gebruikt met de Zabbix-agent:

Parameter Beschrijving
UNIX en Windows agent
-c --config <configuratiebestand> Pad naar het configuratiebestand.
Je kunt deze optie gebruiken om een configuratiebestand op te geven dat niet het standaardbestand is.
Op UNIX is de standaardinstelling /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf of zoals ingesteld door compileertijd variabelen --sysconfdir of --prefix
Op Windows is de standaardinstelling c:\zabbix_agentd.conf
-p --print Bekende items afdrukken en afsluiten.
Opmerking: Om ook resultaten van gebruikersparameters terug te krijgen, moet je het configuratiebestand opgeven (als het zich niet op de standaardlocatie bevindt).
-t --test <item key> Specifieke item testen en afsluiten.
Opmerking: Om ook resultaten van gebruikersparameters terug te krijgen, moet je het configuratiebestand opgeven (als het zich niet op de standaardlocatie bevindt).
-h --help Helpinformatie weergeven
-V --version Versienummer weergeven
Alleen UNIX-agent
-R --runtime-control <optie> Administratieve functies uitvoeren. Zie runtime control.
Alleen Windows-agent
-m --multiple-agents Meerdere agentinstanties gebruiken (met -i,-d,-s,-x functies).
Om servicenamen van instanties te onderscheiden, zal elke servicenaam de Hostname-waarde bevatten uit het gespecificeerde configuratiebestand.
Alleen Windows-agent (functies)
-i --install Zabbix Windows-agent als service installeren
-d --uninstall Zabbix Windows-agent-service verwijderen
-s --start Zabbix Windows-agent-service starten
-x --stop Zabbix Windows-agent-service stoppen

Specifieke voorbeelden van het gebruik van opdrachtregelparameters:

 • alle ingebouwde agentitems afdrukken met waarden
 • een gebruikersparameter testen met de sleutel "mysql.ping" die is gedefinieerd in het gespecificeerde configuratiebestand
 • een "Zabbix Agent"-service voor Windows installeren met behulp van het standaard pad naar het configuratiebestand c:\zabbix_agentd.conf
 • een "Zabbix Agent [Hostname]"-service voor Windows installeren met behulp van het configuratiebestand zabbix_agentd.conf dat zich in dezelfde map bevindt als het agentuitvoerbare bestand en de servicenaam uniek maken door deze uit te breiden met de Hostname-waarde uit het configuratiebestand
zabbix_agentd --print
    zabbix_agentd -t "mysql.ping" -c /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
    zabbix_agentd.exe -i
    zabbix_agentd.exe -i -m -c zabbix_agentd.conf
Runtimebeheer

Met runtimebeheer-opties kunt u het logniveau van agent-processen wijzigen.

Optie Beschrijving Doel
log_level_increase[=<doel>] Verhoog het logniveau.
Als er geen doel is gespecificeerd, worden alle processen beïnvloed.
Het doel kan worden gespecificeerd als:
procestype - alle processen van het gespecificeerde type (bijv. listener)
Zie alle agentprocestypen.
procestype,N - processtype en nummer (bijv. listener,3)
pid - procesidentificator (1 tot 65535). Geef voor grotere waarden het doel op als 'procestype,N'.
log_level_decrease[=<doel>] Verlaag het logniveau.
Als er geen doel is gespecificeerd, worden alle processen beïnvloed.
userparameter_reload Waarden van de UserParameter en Include-opties opnieuw laden vanuit het huidige configuratiebestand.

Voorbeelden:

 • het logniveau van alle processen verhogen
 • het logniveau van het derde listener-proces verhogen
 • het logniveau van het proces met PID 1234 verhogen
 • het logniveau van alle actieve controle-processen verlagen
zabbix_agentd -R log_level_increase
    zabbix_agentd -R log_level_increase=listener,3
    zabbix_agentd -R log_level_increase=1234
    zabbix_agentd -R log_level_decrease="active checks"

Runtimebeheer wordt niet ondersteund op OpenBSD, NetBSD en Windows.

Typen agentproces

 • actieve controles - proces voor het uitvoeren van actieve controles
 • collector - proces voor gegevensverzameling
 • luisteraar - proces voor het luisteren naar passieve controles

Het agentlogbestand kan worden gebruikt om deze procestypen te observeren.

Gebruiker verwerken

Zabbix-agent op UNIX is ontworpen om als niet-root gebruiker te worden uitgevoerd. Het zal draaien als welke niet-root gebruiker het ook is gestart. U kunt agent dus uitvoeren als elke niet-root gebruiker zonder problemen.

Als je de agent probeert te starten als 'root', zal deze overschakelen naar een hardcoded 'zabbix'-gebruiker, die op uw systeem aanwezig moet zijn. Je kunt alleen starten agent als 'root' als u de parameter 'AllowRoot' in de agent wijzigt configuratiebestand dienovereenkomstig.

Configuratiebestand

Zie het configuratiebestand voor meer informatie over het configureren van Zabbix-agent: opties voor zabbix_agentd of Windows-agent.

Lokaal

Merk op dat de agent een UTF-8-landinstelling vereist, zodat een tekstuele agent items kunnen de verwachte inhoud retourneren. Meest moderne Unix-achtige systemen hebben een UTF-8-landinstelling als standaard, maar er zijn enkele systemen waarbij die mogelijk specifiek moeten worden ingesteld.

Afsluitcode

Vóór versie 2.2 heeft Zabbix-agent 0 geretourneerd in geval van succesvolle exit en 255 in geval van storing. Vanaf versie 2.2 en hoger Zabbix agent retourneert 0 in het geval van een succesvolle exit en 1 in het geval van een mislukking.