This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

14 ODBC-bewaking

Overzicht

ODBC-monitoring komt overeen met het Database monitor itemtype in de Zabbix-frontend.

ODBC is een middle-ware API in de programmeertaal C voor het benaderen van databasebeheersystemen (DBMS). Het ODBC-concept is ontwikkeld door Microsoft en later overgebracht naar andere platforms.

Zabbix kan elke database bevragen die wordt ondersteund door ODBC. Om dit te doen, maakt Zabbix geen directe verbinding met de databases, maar gebruikt het de ODBC-interface en drivers die zijn geconfigureerd in ODBC. Deze functie maakt efficiëntere monitoring van verschillende databases mogelijk voor meerdere doeleinden - bijvoorbeeld het controleren van specifieke database-wachtrijen, gebruiksstatisitieken en dergelijke. Zabbix ondersteunt unixODBC, wat een van de meest gebruikte open source ODBC API-implementaties is.

Zie ook de bekende problemen voor ODBC-controles.

unixODBC installeren

De aanbevolen manier om unixODBC te installeren is door de standaard pakketbronnen van het Linux-besturingssysteem te gebruiken. In de meest populaire Linux-distributies is unixODBC standaard opgenomen in het pakketrepository. Als het niet beschikbaar is, kan het worden verkregen via de unixODBC-website: http://www.unixodbc.org/download.html.

Het installeren van unixODBC op RedHat/Fedora-gebaseerde systemen met behulp van het dnf-pakketbeheer:

shell> dnf -y install unixODBC unixODBC-devel

Het installeren van unixODBC op SUSE-gebaseerde systemen met behulp van het zypper-pakketbeheer:

# zypper in unixODBC-devel

Het unixODBC-devel-pakket is nodig om Zabbix te compileren met unixODBC-ondersteuning.

unixODBC installeren

De aanbevolen manier om unixODBC te installeren is door de standaard pakketbronnen van het Linux-besturingssysteem te gebruiken. In de meest populaire Linux-distributies is unixODBC standaard opgenomen in het pakketrepository. Als het niet beschikbaar is, kan het worden verkregen via de unixODBC-website: http://www.unixodbc.org/download.html.

Het installeren van unixODBC op RedHat/Fedora-gebaseerde systemen met behulp van het dnf-pakketbeheer:

shell> dnf -y install unixODBC unixODBC-devel

Het installeren van unixODBC op SUSE-gebaseerde systemen met behulp van het zypper-pakketbeheer:

# zypper in unixODBC-devel

Het unixODBC-devel-pakket is nodig om Zabbix te compileren met unixODBC-ondersteuning.

unixODBC configureren

De ODBC-configuratie wordt uitgevoerd door de odbcinst.ini- en odbc.ini-bestanden aan te passen. Om de locatie van het configuratiebestand te verifiëren, typt u:

shell> odbcinst -j

odbcinst.ini wordt gebruikt om de geïnstalleerde ODBC-database-stuurprogramma's op te lijsten:

[mysql]
    Description = ODBC voor MySQL
    Driver   = /usr/lib/libmyodbc5.so

Parameterdetails:

Attribuut Beschrijving
mysql Naam van het database-stuurprogramma.
Description Omschrijving van het database-stuurprogramma.
Driver Locatie van de bibliotheek van het database-stuurprogramma.

odbc.ini wordt gebruikt om gegevensbronnen te definiëren:

[test]
    Description = MySQL testdatabase
    Driver   = mysql
    Server   = 127.0.0.1
    User    = root
    Password  =
    Port    = 3306
    Database  = zabbix

Parameterdetails:

Attribuut Beschrijving
test Naam van de gegevensbron (DSN).
Description Omschrijving van de gegevensbron.
Driver Naam van het database-stuurprogramma - zoals gespecificeerd in odbcinst.ini
Server IP/DNS van de databaseserver.
User Databasegebruiker voor verbinding.
Password Wachtwoord van de databasegebruiker.
Port Verbindingspoort van de database.
Database Naam van de database.

Om te controleren of de ODBC-verbinding succesvol werkt, moet een verbinding met de database worden getest. Dit kan worden gedaan met het hulpprogramma isql (inbegrepen in het unixODBC-pakket):

shell> isql test
    +---------------------------------------+
    | Connected!              |
    |                    |
    | sql-statement             |
    | help [tablename]           |
    | quit                 |
    |                    |
    +---------------------------------------+
    SQL>

Zabbix compileren met ODBC-ondersteuning

Om ODBC-ondersteuning in te schakelen, moet Zabbix worden gecompileerd met de volgende vlag:

--with-unixodbc[=ARG]  gebruik de odbc-driver met het unixODBC-pakket

Lees meer over het installeren van Zabbix vanuit de broncode.

Itemconfiguratie in de Zabbix frontend

Configureer een database monitoring item.

Database monitor item

Alle verplichte invoervelden zijn gemarkeerd met een rode asterisk.

Specifiek voor database monitoring items moet je het volgende invoeren:

Type Selecteer hier Database monitor.
Key Voer een van de twee ondersteunde item keys in:
db.odbc.select[<unieke korte beschrijving>,<dsn>,<connection string>] - dit item is bedoeld om één waarde terug te geven, namelijk de eerste kolom van de eerste rij van het resultaat van de SQL-query. Als een query meer dan één kolom teruggeeft, wordt alleen de eerste kolom gelezen. Als een query meer dan één regel teruggeeft, wordt alleen de eerste regel gelezen.
db.odbc.get[<unieke korte beschrijving>,<dsn>,<connection string>] - dit item kan meerdere rijen/kolommen in JSON-formaat teruggeven. Hierdoor kan het worden gebruikt als een master-item dat alle gegevens in één systeemaanroep verzamelt, terwijl JSONPath-preprocessing kan worden gebruikt in afhankelijke items om individuele waarden te extraheren. Zie een voorbeeld van het geretourneerde formaat dat wordt gebruikt in low-level discovery. Dit item wordt ondersteund sinds Zabbix 4.4.
De unieke beschrijving dient om het item te identificeren in triggers, enzovoort.
Hoewel dsn en connection string optionele parameters zijn, moet ten minste één van hen aanwezig zijn. Als zowel de gegevensbronnaam (DSN) als de verbindingsreeks zijn gedefinieerd, wordt de DSN genegeerd.
De gegevensbronnaam, indien gebruikt, moet worden ingesteld zoals gespecificeerd in odbc.ini.
De verbindingsreeks kan driver-specifieke argumenten bevatten.

Voorbeeld (verbinding voor MySQL ODBC-driver 5):
=> db.odbc.get[MySQL voorbeeld,,"Driver=/usr/local/lib/libmyodbc5a.so;Database=master;Server=127.0.0.1;Port=3306"]
Gebruikersnaam Voer de gebruikersnaam voor de database in.
Deze parameter is optioneel als de gebruiker is gespecificeerd in odbc.ini.
Als een verbindingsreeks wordt gebruikt en het veld Gebruikersnaam niet leeg is, wordt het toegevoegd aan de verbindingsreeks als UID=<gebruiker>
Wachtwoord Voer het wachtwoord van de databasegebruiker in.
Deze parameter is optioneel als het wachtwoord is gespecificeerd in odbc.ini.
Als een verbindingsreeks wordt gebruikt en het veld Wachtwoord niet leeg is, wordt het toegevoegd aan de verbindingsreeks als PWD=<wachtwoord>.
Als een wachtwoord een puntkomma bevat, moet het worden omhuld door accolades, bijvoorbeeld:
Wachtwoord: {P?;)*woord} (als het feitelijke wachtwoord P?;)*woord is)

Het wachtwoord wordt na de gebruikersnaam aan de verbindingsreeks toegevoegd als:
UID=<gebruikersnaam>;PWD={P?;)*woord}

Om de resulterende string te testen, voer je uit:
isql -v -k 'Driver=libmaodbc.so;Database=zabbix;UID=zabbix;PWD={P?;)*woord}'
SQL-query Voer de SQL-query in.
Let op dat bij het db.odbc.select[] item de query slechts één waarde mag retourneren.
Type informatie Het is belangrijk om te weten welk type informatie wordt geretourneerd door de query, zodat dit hier correct wordt geselecteerd. Bij een onjuist type informatie wordt het item niet ondersteund.

Belangrijke aantekeningen

 • Database monitoring items worden niet ondersteund als er geen odbc poller processen zijn gestart in de server- of proxyconfiguratie. Om ODBC-pollers te activeren, stel je de parameter StartODBCPollers in in het Zabbix server configuratiebestand, of voor checks die worden uitgevoerd door een proxy, in het Zabbix proxy configuratiebestand.
 • Zabbix beperkt de uitvoeringstijd van de query niet. Het is aan de gebruiker om query's te kiezen die in een redelijke tijd kunnen worden uitgevoerd.
 • De waarde van de parameter Timeout van de Zabbix-server wordt gebruikt als de ODBC-login-timeout (let op dat afhankelijk van de ODBC-drivers de instelling van de login-timeout mogelijk wordt genegeerd).
 • Het SQL-commando moet een resultaatset retourneren, net als elke query met select .... De syntaxis van de query hangt af van het RDBMS dat ze zal verwerken. De syntaxis van een aanvraag naar een opgeslagen procedure moet beginnen met het trefwoord call.

Foutmeldingen

ODBC-foutmeldingen zijn gestructureerd in velden om gedetailleerde informatie te verstrekken. Bijvoorbeeld:

Kan ODBC-query niet uitvoeren: [SQL_ERROR]:[42601][7][ERROR: syntax error at or near ";"; Error while executing the query]
    └───────────┬───────────┘ └────┬────┘ └──┬──┘└─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
          │          │     │  └─ Native foutcode      └─ Native foutbericht
          │          │     └─ SQLState
          └─ Zabbix bericht  └─ ODBC retourcode

Merk op dat de lengte van het foutbericht beperkt is tot 2048 bytes, dus het bericht kan worden afgekapt. Als er meer dan één ODBC-diagnostisch record is, probeert Zabbix ze samen te voegen (gescheiden door |) zolang de lengtelimiet dat toelaat.