Table of Contents

#11 Waardecache

Overzicht

Om de berekening van triggervoorwaarden, berekende items en sommige macro's veel sneller te maken, ondersteunt de Zabbix-server een waardecachefunctie.

Deze in-memory cache kan worden gebruikt voor toegang tot historische gegevens, in plaats van rechtstreekse SQL-oproepen naar de database te maken. Als historische waarden niet aanwezig zijn in de cache, worden de ontbrekende waarden opgevraagd uit de database en wordt de cache dienovereenkomstig bijgewerkt.

Om de functionaliteit van de waardecache in te schakelen, wordt een optionele parameter ValueCacheSize ondersteund door het Zabbix-server configuratie bestand.

Twee interne items worden ondersteund voor het bewaken van de waardecache: zabbix[vcache,buffer,<mode>] en zabbix[vcache,cache,<parameter>]. Zie meer details bij interne items.