6 Macros d'expressió

Vista general

Les macros d'expressió són útils per als càlculs de fórmules. Es calculen ampliant totes les macros que hi ha dins i avaluant l'expressió resultant.

Les macros d'expressió tenen una sintaxi especial:

 {?EXPRESSION}

La sintaxi a EXPRESSION és la mateixa que a expressions de trigger (veieu les limitacions d'ús tot seguit).

Les macros {HOST.HOST<1-9>} i {ITEM.KEY<1-9>} són compatibles amb les macros d'expressió.

Ús

A les ubicacions següents:

- noms dels gràfics
    - etiquetes d'elements del mapa
    - etiquetes amb forma de targeta
    - etiquetes d'enllaç de mapa

només es permet una funció única, del conjunt següent: avg, last, max, min, com a macro d'expressió, per exemple:

 {?avg(/{HOST.HOST}/{ITEM.KEY},1h)}

Expressions com {?last(/host/item1)/last(/host/item2)}, {?count(/host/item1,5m)} i {?last(/host/item1)*10} són incorrectes en aquests llocs.

Tanmateix, en:

- noms dels esdeveniments de triggers
    - notificacions i ordres basades en triggers
    - notificacions i ordres d'actualització de problemes

Es permeten expressions complexes, per exemple:

 {?trendavg(/host/item1,1M:now/M)/trendavg(/host/item1,1M:now/M-1y)*100}

Veieu també:

 • Macros admeses per obtindre una llista d'ubicacions admeses de la macro d'expressió
 • Exemple emprant una macro d'expressió al nom de l'esdeveniment