2 Accions

Vista general

Si voleu que es produeixin determinades operacions com a resultat d'esdeveniments (per exemple, notificacions enviades), heu de configurar accions.

Les accions es poden establir en resposta a esdeveniments de tots els tipus compatibles:

  • Accions de triggers: per a esdeveniments quan l'estat del trigger canvia de CORRECTE a PROBLEMA i viceversa
  • Accions de servei: per a esdeveniments quan l'estat del servei canvia de CORRECTE a PROBLEMA i viceversa
  • Accions de descoberta: per a esdeveniments durant la descoberta de la xarxa
  • Accions de registre automàtic: per a esdeveniments quan es registren automàticament nous agents actius (o canvien les metadades de l'equip per als registrats)
  • Accions internes: per a esdeveniments quan els elements ja no s'admeten o els triggers passen a un estat desconegut

Les diferències clau de les accions de servei són:

-L'accés de l'usuari a les accions de servei depèn dels drets d'accés als serveis concedits pel [rol] de l'usuari (/manual/web_interface/frontend_sections/users/user_roles) -Les accions de servei admeten diferents conjunts de [condicions] (/manual/config/notifications/action/conditions)

Configurar una acció

Per configurar una acció, feu el següent:

  • Aneu a AlertesAccions i trieu el tipus d'acció requerit al submenú (podeu canviar a un altre tipus més endavant, emprant el menú desplegable del títol)
  • Feu clic a Crea una acció
  • Anomena l'acció
  • Trieu les condicions per a les quals es realitzen les operacions
  • Trieu les operacions a fer

Atributs generals de l'acció:

Tots els camps d'entrada obligatoris són marcats amb un asterisc vermell.

Paràmetre Descripció
Nom Nom únic de l'acció.
Tipus de càlcul Trieu l'opció d'avaluació per a les condicions d'acció (amb més d'una condició):
I - totes les condicions s'han de complir
O - n'hi ha prou si es compleix una condició
I/O - combinació de totes dugues: AND amb diferents tipus de condició i OR amb el mateix tipus de condició
Expressió personalitzada - una fórmula de càlcul definida per l'usuari per avaluar les condicions d'acció.
Condicions Llistat de condicions d'acció.
Feu clic a Afegir per afegir una nova condició.
Activat Marqueu la casella per habilitar l'acció. En cas contrari, es desactivarà.