1 Gràfics senzills

Vista general

Es proporcionen gràfics senzills per visualitzar les dades recollides pels elements.

L'usuari no requereix cap esforç de configuració per visualitzar gràfics senzills. Són disponibles gratuïtament per Zabbix.

Simplement aneu a Monitoratge → Dades més recents i feu clic a l'enllaç Gràfic de l'element desitjat i es mostrarà un gràfic.

Es proporcionen gràfics senzills per a tots els elements digitals. Per als elements de text, un enllaç a l'historial és disponible a Monitoratge → Dades més recents.

Selector del període de temps

Tingueu en compte el selector de període de temps a sobre del gràfic. Permet triar períodes sovint necessaris amb un clic del ratolí.

Tingueu en compte que opcions com ara Avui, Aquesta setmana, Aquest mes, Aquest any mostren tot el període de temps inclòs les hores/dies futurs. Avui fins ara, en canvi, només mostra les hores transcorregudes.

Un cop triat un període, es pot moure en el temps fent clic a els botons de fletxa. El botó Redueix allunya el període dues vegades o un 50% en cada direcció. També es pot allunyar fent doble clic als gràfics. Tot el selector de períodes es pot replegar fent clic a l'etiqueta de la pestanya que conté la cadena triada de període.

Els camps De/A mostren el període triat:

 • Sintaxi de temps absolut en format Y-m-d H:i:s
 • sintaxi de temps relatiu, per exemple: "ara-1d".

Una data en format relatiu pot contindre una o més operacions matemàtiques (- o +), per exemple, "ara-1d" o "ara-1d-2h+5m". Per al temps relatiu, s'admeten les abreujatures següents:

 • ara
 • s (segons)
 • m (minuts)
 • h (hores)
 • d (dies)
 • w (setmanes)
 • M (mesos)
 • y (anys)

Precisió s'admet al filtre de temps (per exemple, una expressió com "ara-1d/M"). Detalls de precisió:

Precisió De A
m A-m-d H:m:00 A-m-d H:m:59
h A-m-d H:00:00 A-m-d H:59:59
d A-m-d 00:00:00 A-m-d 23:59:59
w Dilluns de la setmana 00:00:00 Diumenge de la setmana 23:59:59
M Primer dia del mes 00:00:00 Darrer dia del mes 23:59:59
y 1 de gener de l'any 00:00:00 31 de desembre de l'any 23:59:59

Per exemple:

De A Període triat
ara/d ara/d 00:00 - 23:59 avui
ara/d ara/d+1d 00:00 d'avui - 23:59 de demà
now/w now/w dilluns 00:00:00 - diumenge 23:59:59 aquesta setmana
now-1y/w now-1y/w La setmana de dilluns 00:00:00 - diumenge 23:59:59 de fa un any
Selector de dates

És possible triar una data d'inici/fi específica fent clic a la icona del calendari al costat dels camps De/A. En aquest cas, s'obrirà la finestra emergent del selector de dates.

Al selector de dates, és possible navegar entre els blocs d'any/mes/dia mitjançant Tab i Maj+Tab. Empreu les tecles de fletxa o els botons de fletxa per seleccionar el valor desitjat. Si premeu Intro (o feu clic al valor desitjat) s'activa l'elecció.

Una altra manera de controlar el temps que es mostra és ressaltar una àrea del gràfic amb el botó esquerre del ratolí. El gràfic farà zoom a l'àrea destacada quan deixeu anar el botó esquerre del ratolí.

Si no s'especifica cap valor d'hora o el camp es deixa en blanc, el valor de l'hora s'establirà en "00:00:00". Això no s'aplica a la selecció de data d'avui: en aquest cas, l'hora s'establirà amb el valor actual.

Dades recents i períodes llargs

Per a dades molt recents, es dibuixa una línia única que connecta cada valor rebut. La línia única es dibuixa sempre que hi hagi almenys un píxel horitzontal disponible per a un valor.

Per a les dades que mostren un període més llarg, es dibuixen tres línies: una línia verda fosca indica la mitjana, mentre que una línia rosa clara i una línia verda clara indiquen els valors màxim i mínim en aquest moment. L'espai entre els alts i els baixos s'omple de fons groc.

El temps de treball (dies laborables) es mostra en gràfics amb un fons blanc, mentre que el temps no laborable es mostra en gris (amb el tema frontal predeterminat Blau original).

El temps de treball sempre es mostra en gràfics senzills, mentre que mostrar-lo a gràfics personalitzats és una preferència de l'usuari.

El temps de treball no es mostra si el gràfic mostra més de 3 mesos.

Línies de trigger

Els triggers individuals es mostren com a línies amb guions negres al color de severitat del trigger; tingueu en compte la línia blava del gràfic i la informació del trigger que es mostra a la llegenda. Es poden mostrar fins a 3 línies de trigger al gràfic; si hi ha més triggers, els triggers de menor gravetat tenen prioritat. Els triggers sempre es mostren en gràfics senzills, mentre que mostrar-los a gràfics personalitzats hauria d'ésser una preferència de configuració de l'usuari.

simple_graph_trigger.png

Generar a partir de l'historial/tendències

Els gràfics es poden dibuixar en funció dels elements historial o tendències.

Per als usuaris que tenen la interfície de mode de depuració activada, es mostra una llegenda vertical grisa a la part inferior dreta d'un gràfic que indica d'on provenen les dades.

Diversos factors influeixen en l'ús de l'històric o les tendències:

 • longevitat de l'històric de l'element. Per exemple, l'històric d'articles es pot conservar durant 14 dies. En aquest cas, totes les dades anteriors a aquests catorze dies vindran de tendències.
 • Congestió de dades al gràfic. Si el nombre de segons per mostrar en un píxel de gràfic horitzontal supera els 3600/16, es mostren les dades de tendència (tot i que l'historial d'elements encara és disponible per al mateix període de temps).
 • si les tendències són desactivades, l'historial d'elements s'empra per fer gràfics - si és disponible per a aquest període de temps. Això és compatible amb Zabbix 2.2.1 (les tendències desactivades anteriorment significaven un gràfic buit per al període, fins i tot si l'historial d'elements era disponible).

Absència de dades

Per als elements amb un interval d'actualització regular, no es mostra res al gràfic si no es recullen dades d'elements.

Tanmateix, per als elements trapper i els elements amb un interval d'actualització programat (i un interval d'actualització regular establert a 0), es dibuixa una línia recta que condueix al primer valor recollit i des del darrer valor recollit fins al final del gràfic; la filera es troba al nivell del primer/darrer valor respectivament.

Canviant a valors en brut

Un menú desplegable a la part superior dreta us permet canviar del gràfic senzill a la llista Valors/500 darrers valors. Això pot ser útil per visualitzar els valors numèrics que componen el gràfic.

Els valors aquí representats són en brut, és a dir, no s'empren unitats ni postprocessament dels valors. Tanmateix, s'aplica el mapatge de valors.

Problemes coneguts

Veieu els problemes coneguts dels gràfics.