2 Host group elements

Overzicht

Deze sectie legt uit hoe u een element van het type "Hostgroep" kunt toevoegen bij het configureren van een netwerkkaart.

Configuratie

Alle verplichte invoervelden zijn gemarkeerd met een rood asterisk.

Deze tabel bestaat uit parameters die typisch zijn voor het elementtype Hostgroep:

Parameter Beschrijving
Type Selecteer het type van het element:
Hostgroep - pictogram dat de status vertegenwoordigt van alle triggervoorvallen van alle hosts die tot de geselecteerde groep behoren
Tonen Toon opties:
Hostgroep - het selecteren van deze optie resulteert in één enkel pictogram dat overeenkomstige informatie weergeeft over de specifieke hostgroep
Elementen van hostgroep - het selecteren van deze optie resulteert in meerdere pictogrammen die overeenkomstige informatie weergeven over elk afzonderlijk element (host) van de specifieke hostgroep
Gebiedstype Deze instelling is beschikbaar als de parameter "Elementen van hostgroep" is geselecteerd:
Aanpassen aan kaart - alle elementen van de hostgroep worden gelijkmatig verdeeld binnen de kaart
Aangepaste grootte - een handmatige instelling van het kaartgebied waarin alle elementen van de hostgroep worden weergegeven
Grootte van het gebied Deze instelling is beschikbaar als de parameter "Elementen van hostgroep" en de parameter "Gebiedstype" zijn geselecteerd:
Breedte - numerieke waarde om in te voeren om de breedte van het kaartgebied te specificeren
Hoogte - numerieke waarde om in te voeren om de hoogte van het kaartgebied te specificeren
Plaatsingsalgoritme Raster - enige beschikbare optie voor het weergeven van alle elementen van de hostgroep
Label Pictogramlabel, willekeurige tekenreeks.
Macro's en meerregelige tekenreeksen kunnen worden gebruikt in labels.
Als het type kaartelement "Hostgroep" is, heeft het specificeren van bepaalde macro's invloed op de kaartweergave en wordt overeenkomstige informatie weergegeven over elk afzonderlijke host. Bijvoorbeeld, als de macro {HOST.IP} wordt gebruikt, zal de bewerkingsweergave van de kaart alleen de macro {HOST.IP} zelf weergeven, terwijl de kaartweergave het unieke IP-adres van elke host zal bevatten en weergeven.

Weergave van hostgroepselementen

Deze optie is beschikbaar als de "Elementen van hostgroep" show-optie is gekozen. Wanneer "Elementen van hostgroep" als de toon optie is geselecteerd, ziet u aanvankelijk slechts één pictogram voor de hostgroep. Echter, wanneer u de kaart opslaat en vervolgens naar de kaartweergave gaat, zult u zien dat de kaart alle elementen (hosts) van de specifieke hostgroep bevat:

Bewerkingsweergave van kaart Kaartweergave

Let op hoe de {HOST.NAME}-macro wordt gebruikt. In de bewerkingsweergave van de kaart is de naam van de macro onopgelost, terwijl in de kaartweergave alle unieke namen van de hosts worden weergegeven.