1 Upgrade van sources

Overzicht

Deze sectie biedt de stappen die nodig zijn voor een succesvolle upgrade van Zabbix 5.4.x naar Zabbix 6.0.x met behulp van officiële Zabbix-bronnen.

Hoewel het upgraden van Zabbix-agents niet verplicht is (maar wel aanbevolen), moeten de Zabbix-server en -proxies van dezelfde hoofdversie zijn. Daarom moeten in een server-proxy-opstelling zowel de Zabbix-server als alle proxies worden gestopt en geüpgraded. Het heeft geen zin om proxies actief te houden, omdat bij het upgraden van de proxy de oude gegevens worden verwijderd en er geen nieuwe gegevens worden verzameld totdat de proxyconfiguratie is gesynchroniseerd met de server.

Het is niet langer mogelijk om de geüpgradede server te starten en oudere, niet-geüpgradede proxies gegevens te laten rapporteren aan een nieuwere server. Deze aanpak, die nooit werd aanbevolen of ondersteund door Zabbix, is nu officieel uitgeschakeld, omdat de server gegevens van niet-geüpgradede proxies zal negeren.

Houd er rekening mee dat bij gebruik van een SQLite-database op proxies, historische gegevens van proxies vóór de upgrade verloren zullen gaan, omdat de upgrade van de SQLite-database niet wordt ondersteund en het SQLite-databasebestand handmatig moet worden verwijderd. Wanneer de proxy voor de eerste keer wordt gestart en het SQLite-databasebestand ontbreekt, wordt dit automatisch door de proxy aangemaakt.

Afhankelijk van de grootte van de database kan het upgraden naar versie 6.0 lang duren.

Lees vóór de upgrade zorgvuldig de relevante upgrade-opmerkingen door!

De volgende upgrade-opmerkingen zijn beschikbaar:

Upgraden vanaf Volledige upgrade-opmerkingen lezen Belangrijkste wijzigingen tussen versies
5.4.x Voor:
Zabbix 6.0
Minimaal vereiste databaseversies verhoogd;
Server/proxy wordt niet gestart bij verouderde database;
Auditlogrecords verloren vanwege wijziging van databasestructuur.
5.2.x Voor:
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
Minimaal vereiste databaseversies verhoogd;
Aggregate items verwijderd als apart type.
5.0.x LTS Voor:
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
Minimaal vereiste PHP-versie verhoogd van 7.2.0 naar 7.2.5.
4.4.x Voor:
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
Ondersteuning voor IBM DB2 beëindigd;
Minimaal vereiste PHP-versie verhoogd van 5.4.0 naar 7.2.0;
Minimaal vereiste databaseversies verhoogd;
Gewijzigde Zabbix PHP-bestandmap.
4.2.x Voor:
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
Mediatypen Jabber en Ez Texting verwijderd.
4.0.x LTS Voor:
Zabbix 4.2
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
Oudere proxies kunnen geen gegevens meer rapporteren aan een geüpgradede server;
Nieuwere agents kunnen niet meer werken met een oudere Zabbix-server.
3.4.x Voor:
Zabbix 4.0
Zabbix 4.2
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
Verplichte 'libpthread' en 'zlib'-bibliotheken;
Ondersteuning voor protocol met platte tekst verwijderd en header is verplicht;
Ondersteuning voor Zabbix-agents van vóór versie 1.4 niet langer beschikbaar;
De parameter 'Server' in de passieve proxyconfiguratie is nu verplicht.
3.2.x Voor:
Zabbix 3.4
Zabbix 4.0
Zabbix 4.2
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
Ondersteuning voor SQLite als backend-database verwijderd voor Zabbix server/frontend;
Ondersteuning voor Perl Compatible Regular Expressions (PCRE) in plaats van POSIX extended;
'libpcre' en 'libevent' bibliotheken verplicht voor Zabbix server;
Exit-codecontroles toegevoegd voor gebruikersparameters, externe opdrachten en systeem.run[]-items zonder de 'nowait'-vlag, evenals Zabbix server uitgevoerde scripts;
Zabbix Java-gateway moet worden geüpgraded om nieuwe functionaliteit te ondersteunen.
3.0.x LTS Voor:
Zabbix 3.2
Zabbix 3.4
Zabbix 4.0
Zabbix 4.2
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
Database-upgrade kan lang duren, afhankelijk van de grootte van de history-tabel.
2.4.x Voor:
Zabbix 3.0
Zabbix 3.2
Zabbix 3.4
Zabbix 4.0
Zabbix 4.2
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
Minimaal vereiste PHP-versie verhoogd van 5.3.0 naar 5.4.0;
LogFile-agentparameter moet worden gespecificeerd.
2.2.x LTS Voor:
Zabbix 2.4
Zabbix 3.0
Zabbix 3.2
Zabbix 3.4
Zabbix 4.0
Zabbix 4.2
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
Op nodes gebaseerde gedistribueerde monitoring verwijderd.
2.0.x Voor:
Zabbix 2.2
Zabbix 2.4
Zabbix 3.0
Zabbix 3.2
Zabbix 3.4
Zabbix 4.0
Zabbix 4.2
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
Minimaal vereiste PHP-versie verhoogd van 5.1.6 naar 5.3.0;
Een hoofdlettergevoelige MySQL-database is vereist voor een goede werking van de server; de tekenset utf8 en de collatie utf8_bin zijn vereist voor een goede werking van de Zabbix-server met een MySQL-database. Zie database-creatie-scripts.
'mysqli'-PHP-extensie vereist in plaats van 'mysql'

Server upgrade process

1 Server stoppen

Stop de Zabbix-server om ervoor te zorgen dat er geen nieuwe gegevens in de database worden ingevoegd.

2 Maak een back-up van de bestaande Zabbix-database

Dit is een zeer belangrijke stap. Zorg ervoor dat je een back-up hebt van je database. Dit zal van pas komen als het upgradeproces mislukt (gebrek aan schijfruimte, stroomuitval, een onverwacht probleem).

2 Maak een back-up van de bestaande Zabbix-database

Dit is een zeer belangrijke stap. Zorg ervoor dat je een back-up hebt van je database. Dit zal van pas komen als het upgradeproces mislukt (gebrek aan schijfruimte, stroomuitval, een onverwacht probleem).

4 Installeer nieuwe server binairies

Gebruik deze instructies om Zabbix-server te compileren vanuit bronnen.

5 Controleer serverconfiguratieparameters

Zorg ervoor dat je de nieuwste configuratieparameters implementeert (indien aanwezig), meestal vermeld in de relevante subsectie van Upgrade-aantekeningen en de pagina Wat is er nieuw.

6 Start de nieuwe Zabbix-binaries

Start de nieuwe binaries. Controleer de logbestanden om te zien of de binaries succesvol zijn gestart.

Zabbix-server zal de database automatisch upgraden. Bij het opstarten meldt Zabbix-server de huidige (verplichte en optionele) en benodigde databaseversies. Als de huidige verplichte versie ouder is dan de vereiste versie, voert Zabbix-server automatisch de vereiste database-upgradepatches uit. Het start- en voortgangsniveau (percentage) van de database-upgrade wordt geschreven naar het logbestand van de Zabbix-server. Wanneer de upgrade is voltooid, wordt een bericht "database-upgrade volledig voltooid" in het logbestand geschreven. Als een van de upgrade-patches mislukt, zal Zabbix-server niet starten. Zabbix-server zal ook niet starten als de huidige verplichte databaseversie nieuwer is dan de vereiste. Zabbix-server zal alleen starten als de huidige verplichte databaseversie overeenkomt met de vereiste verplichte versie.

8673:20161117:104750.259 huidige databaseversie (verplicht/optioneel): 03040000/03040000
       8673:20161117:104750.259 vereiste verplichte versie: 03040000

Voordat je de server start:

  • Zorg ervoor dat de databasegebruiker voldoende rechten heeft (tabel maken, tabel verwijderen, index maken, index verwijderen)
  • Zorg ervoor dat je voldoende vrije schijfruimte hebt.
7 Installeer de nieuwe Zabbix-webinterface

De minimaal vereiste PHP-versie is 7.2.5. Werk bij indien nodig en volg de installatie-instructies.

8 Wis cookies en cache van de webbrowser

Na de upgrade moet je mogelijk cookies en cache van de webbrowser wissen voor de Zabbix-webinterface om correct te werken.

Proxy upgrade process

1 Stop proxy

Stop de Zabbix proxy.

2 Maak een back-up van configuratiebestanden en Zabbix-proxybinaries

Maak een back-upkopie van de Zabbix-proxybinary en het configuratiebestand.

3 Installeer nieuwe proxy-binaries

Gebruik deze instructies om Zabbix-proxy te compileren vanuit bronnen.

4 Controleer proxyconfiguratieparameters

Zorg ervoor dat je de Upgrade-aantekeningen controleert om te kijken of er wijzigingen in de configuratieparameters vereist zijn.

5 Start de nieuwe Zabbix-proxy

Start de nieuwe Zabbix-proxy. Controleer de logbestanden om te zien of de proxy succesvol is gestart.

Zabbix-proxy zal de database automatisch upgraden. De database-upgrade verloopt op vergelijkbare wijze als bij het starten van de Zabbix-server.

Proces voor het upgraden van de agent

Het upgraden van agents is niet verplicht. Je hoeft alleen agents te upgraden als het nodig is om toegang te krijgen tot de nieuwe functionaliteit.

Het upgrade-proces dat in dit gedeelte wordt beschreven, kan worden gebruikt voor zowel het upgraden van de Zabbix-agent als de Zabbix-agent 2.

1 Stop agent

Stop de Zabbix agent.

2 Maak een back-up van configuratiebestanden en Zabbix-agentbinaries

Maak een back-upkopie van de Zabbix-agentbinary en het configuratiebestand.

3 Installeer nieuwe agent-binaries

Gebruik deze instructies om de Zabbix-agent te compileren vanuit bronnen.

Als alternatief kun je voorgecompileerde Zabbix-agents downloaden van de Zabbix-downloadpagina.

4 Controleer agentconfiguratieparameters

In deze versie zijn er geen verplichte wijzigingen, zowel voor agent als voor agent 2 parameters.

5 Start de nieuwe Zabbix-agent

Start de nieuwe Zabbix-agent. Controleer de logbestanden om te zien of de agent succesvol is gestart.

Upgrade tussen kleine versies

Bij het upgraden tussen kleine versies van 6.0.x (bijvoorbeeld van 6.0.1 naar 6.0.3) is het vereist om dezelfde stappen uit te voeren voor server/proxy/agent als bij het upgraden tussen grote versies. Het enige verschil is dat bij het upgraden tussen kleine versies geen wijzigingen in de database worden aangebracht.