4 Exemple de configuració de monitoratge de VMware

Vista general

L'exemple següent descriu com configurar Zabbix per monitorar les màquines virtuals VMware. Això implica:

 • crear un equip que representi el vostre entorn VMware;
 • crear una regla de descoberta de baix nivell que trobi màquines virtuals al vostre entorn VMware;
 • Creació d'un prototip d'equip, a partir del qual Zabbix generarà equips reals per a màquines virtuals trobades per la regla de descoberta de baix nivell.

Requisits previs

Aquest exemple no cobreix la configuració de VMware. Suposem que VMware ja és configurat.

Abans de continuar, configureu el paràmetre StartVMwareCollectors al fitxer de configuració del servidor Zabbix a 2 o més (el valor predeterminat és 0).

Crear un equip

1. Aneu a Recull de dadesEquips.

2. Crear un equip:

 • Al camp Nom d'equip, introduïu un nom d'equip(per exemple, "VMware VMs").
 • Al camp Grups d'equips, escriviu o trieu un grup d'equips (per exemple, "Màquines virtuals").

 • A la pestanya Macros, configureu les macros d'equipsegüents:
  • {$VMWARE.URL} - URL de l'SDK del servei VMware (hipervisor ESXi) (https://servername/sdk)
  • {$VMWARE.USERNAME}: nom d'usuari del servei VMware
  • {$VMWARE.PASSWORD} - Mot de pas d'usuari del servei VMware {$VMWARE.USERNAME}

3. Feu clic al botó Afegir per crear l'equip. Aquest equip representarà el vostre entorn VMware.

Creació d'una regla de descoberta de baix nivell

1. Feu clic a Discovery per a l'equip creat per anar a la llista de regles de descoberta de baix nivell per a aquest equip.

2. Creeu una regla de descoberta de baix nivell:

 • Al camp Nom, introduïu un nom de regla de descoberta de baix nivell (per exemple, "Trobeu màquines virtuals de VMware").
 • Al camp Tipus, trieu "Comprovació simple".
 • Al camp Clau, introduïu la clau d'element integrada per trobar les màquines virtuals VMware: vmware.vm.discovery[{$VMWARE.URL}] .
 • Als camps Nom d'usuari i Mot de pas, introduïu les macros corresponents configurades prèviament a l'equip.

3. Feu clic al botó Afegir per crear la regla de descoberta de baix nivell. Aquesta regla de descoberta descobrirà màquines virtuals al vostre entorn VMware.

Creeu un prototip d'equip

1. A la llista de regles de descoberta de baix nivell, feu clic a Prototips d'equips per a la regla de descoberta de baix nivell creada anteriorment.

2. Creeu un prototip d'equip. Com que els prototips d'equips són plànols per crear equips mitjançant regles de descoberta de baix nivell, la majoria dels camps contindran macros de descoberta de baix nivell. Això garanteix que els equips es creïn amb propietats basades en el contingut recuperat per la regla de descoberta de baix nivell creada anteriorment.

 • Al camp Nom d'equip, introduïu la macro {#VM.UUID}.
 • Al camp Nom visible, introduïu la macro {#VM.NAME}.
 • Al camp Plantilles, introduïu o seleccioneu la plantilla "Convidat de VMware". Aquesta plantilla conté articles de VMware i regles de descoberta per monitorar l'estat de corrent d'una màquina virtual, l'ús de la CPU, l'ús de la memòria, els dispositius de xarxa, etc.
 • Al camp Grups d'equips, introduïu o seleccioneu un grup d'equips (per exemple, "Equips descoberts").
 • Al camp Interfícies, afegiu una [interfície d'equips] personalitzada (/manual/discovery/low_level_discovery/host_prototypes#host-interfaces) i, al camp DNS name, introduïu la macro {#VM.DNS}. Alternativament (segons la configuració del vostre entorn VMware), al camp adreça IP, introduïu la macro {#VM.IP}. Això és necessari per al correcte funcionament de la plantilla VMware Guest.

 • A la pestanya Macros, configureu la macro {$VMWARE.VM.UUID} amb el valor {#VM.UUID}. Això és necessari per al correcte funcionament de la plantilla VMware Guest que empra aquesta macro com a macro d'usuari a nivell d'equip als paràmetres de l'element. (per exemple, vmware.vm.net.if.discovery[{$VMWARE.URL}, {$VMWARE.VM.UUID}]).

3. Feu clic al botó Afegir per crear el prototip d'equip. Aquest prototip d'equip s'emprarà per crear amfitrions per a màquines virtuals trobades per la regla de descoberta de baix nivell creada anteriorment.

Veure els equips i les mètriques

Un cop creat el prototip d'equip, la regla de descoberta de baix nivell crearà equips per a les màquines virtuals de VMware trobades i Zabbix començarà a monitorar-les. Tingueu en compte que la descoberta i la creació d'equips també es poden executar manualment, si cal.

Per veure els equips creats, aneu a la secció de menú Recull de dadesEquips.

Per veure les mètriques recollides , aneu a la secció de menú MonitoratgeEquips i feu clic a Dades més recents per a un dels equips.