4 Estat de descoberta

Vista general

Aquest giny mostra un resum de l'estat de les regles de descoberta de xarxa actives.

Tots els paràmetres de configuració són comuns per a tots els ginys.