1 Informació del sistema

Vista general

A Informes → Informació del sistema es mostra un resum de les dades clau del sistema i del servidor Zabbix. La informació del sistema es recull emprant elements interns.

Tingueu en compte que en una configuració d'alta disponibilitat és possible redirigir la font d'informació del sistema (instància del servidor). Per fer-ho, editeu el fitxer zabbix.conf.php - descomenteu i configureu $ZBX_SERVER o tots dos $ZBX_SERVER i $ZBX_SERVER_PORT a un servidor diferent del que es mostra actiu. Tingueu en compte que quan configureu només $ZBX_SERVER, s'emprarà un valor predeterminat (10051) per a $ZBX_SERVER_PORT.

Amb la configuració d'alta disponibilitat habilitada, es mostra un bloc separat a sota de les estadístiques del sistema amb detalls dels nodes d'alta disponibilitat. Aquest bloc només és visible per als usuaris de Zabbix Super Admin.

La informació del sistema també és disponible com a giny del tauler de control.

Estats del sistema

Dades mostrades:

Paràmetre Valor Detalls
El servidor Zabbix és en execució Estat del servidor Zabbix:
- el servidor s'executa
No - el servidor no s'executa
Nota: Per veure la resta de la informació que la interfície web necessita que el servidor s'executi i ha d'haver almenys un procés de trapper iniciat al servidor (paràmetre StartTrappers al fitxer zabbix_server.conf > 0).
Ubicació i port del servidor Zabbix.
Nombre d'equips Es mostra el nombre total d'equips configurats. Nombre d'equips monitorats/no monitorats.
Nombre de plantilles Mostra el nombre total de plantilles.
Nombre d'elements Mostra el nombre total d'elements. Nombre d'elements monitorats/desactivats/no admesos.
Els elements dels equips desactivats es compten com a desactivats.
Nombre de triggers Mostra el nombre total de triggers. Nombre de triggers activats/desactivats. [Triggers en estat de problema/d'acord.]
Els triggers assignats a equips inhabilitats o en funció dels elements desactivats es compten com a desactivats.
Nombre d'usuaris Mostra el nombre total d'usuaris configurats. Nombre d'usuaris en línia.
Rendiment requerit del servidor, valors nous per segon Mostra el nombre esperat de valors nous processats pel servidor Zabbix per segon. Rendiment requerit del servidor és una estimació i pot ser útil com a guia. Per obtindre un nombre exacte de valors processats, empreu l'element intern zabbix[wcache,values,all].

Els elements activats dels equips monitorats s'inclouen al càlcul. Els elements de registre es compten com un valor per interval d'actualització d'elements. Es compten els valors dels intervals regulars; els valors d'interval flexibles i de programació no ho són. El càlcul no s'ajusta durant un període de manteniment "nodata". Els articles de trapper no es compten.
Taules de l'historial de la base de dades actualitzades Estat de l'actualització de la base de dades:
No - les taules de l'historial de la base de dades no s'han actualitzat
El suport per al tipus numèric antic és obsolet. Si us plau, actualitzeu a valors numèrics d'interval estès.

Aquest camp es mostra si no s'ha completat l'actualització de la base de dades a un rang estès per a valors numèrics (flotant). Veieu instruccions per activar un rang estès de valors numèrics (flotant).
Clúster d'alta disponibilitat Estat de clúster d'alta disponibilitat per al servidor Zabbix:
desactivat - servidor autònom
activat - almenys existeix un node d'alta disponibilitat
Si és activat, mostra el retard de la migració per error.

La informació del sistema també donarà un missatge d'error en les condicions següents:

  • La base de dades emprada no té el conjunt de caràcters o intercalació requerits (UTF-8).
  • La versió de la base de dades es troba per sota o per sobre de l'interval admès (disponible només per als usuaris amb el tipus Rol de superadministrador).
  • Neteja per a TimescaleDB és configurat incorrectament (les taules d'historial o de tendències contenen fragments comprimits, però Anul·la el període de l'historial d'elements o Les opcions Anul·lar el període de tendència d'elements són desactivades).

Nodes d'alta disponibilitat

Si el clúster HA és habilitat, es veu un altre bloc de dades amb l'estat de cada node HA.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom Nom del node, tal com es defineix a la configuració del servidor.
Adreça Adreça IP i port del node.
DArrer accés Hora del darrer accés al node.
Si passeu el cursor per sobre de la cel·la, es veu la marca de temps del darrer accés en format llarg.
Estat Estat del node:
Activat - el node és en funcionament
No disponible - el node no s'ha vist durant més que el temps de migració per error (pot ser que vulgueu saber per què)
Aturat - el node s'ha aturat o no s'ha pogut iniciar (podeu iniciar-lo o esborrar-lo)
Pendent - el node és actiu i pendent