3 Usuaris

Vista general

A la secció Usuaris → Usuaris hi ha el manteniment dels usuaris del sistema.

Usuaris

Es mostra una llista dels usuaris existents amb les seves dades.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom d'usuari Nom d'usuari per iniciar sessió a Zabbix. En fer clic al nom d'usuari s'obre el formulari de configuració de l'usuari.
Nom Nom de l'usuari.
Cognom Cognom de l'usuari.
Rol d'usuari Rol d'usuari.
Grups Llistat de grups dels quals l'usuari n'és membre. Si feu clic al nom del grup d'usuaris, s'obre el formulari de configuració del grup d'usuaris. Els grups desactivats es veuen en vermell.
És en línia? Es veu l'estat en línia de l'usuari - o No. L'hora de la darrera activitat de l'usuari es mostra entre parèntesis.
Inici de sessió Estat d'inici de sessió de l'usuari - Correcte o Bloquejat. Un usuari es pot bloquejar temporalment en superar el nombre d'intents d'inici de sessió infructuosos establert a la secció Administració → General → Altres (cinc per defecte). Fent clic a Blocat pots desblocar l'usuari.
Accés a la interfície Es mostra el nivell d'accés a la interfície - Predeterminat del sistema, Intern, LDAP o Desactivat, depenent del definit per a tot el grup d'usuaris.
Accés a l'API Es mostra l'estat d'accés a l'API - Activat o Desactivat, depenent de l'establert per a la funció d'usuari.
Mode de depuració Es mostra l'estat del mode de depuració - Activat o Desactivat, depenent del definit per a tot el grup d'usuaris.
Estat Es mostra l'estat de l'usuari - Activat o Desactivat, depenent del definit per a tot el grup d'usuaris.
Aprovisionat Es mostra la data en què es va subministrar l'usuari per darrera vegada.
S'empra per als usuaris creats per l'aprovisionament JIT des de LDAP/SAML.
Informació Es mostra informació sobre errors.
Es mostra un avís groc per als usuaris sense grups d'usuaris.
Es mostra un avís vermell per als usuaris sense rols i per als usuaris sense rols i grups d'usuaris.

Per configurar un usuari nou, feu clic al botó Crear usuari a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista ofereixen algunes opcions d'edició massiva:

  • Proporciona ara - actualitza la informació de l'usuari des d'LDAP (aquesta opció només és habilitada si es tria un usuari LDAP)
  • Desbloca - torna a habilitar l'accés al sistema als usuaris bloquejats
  • Esborra - esborra els usuaris

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles de selecció davant dels usuaris respectius i, a continuació, feu clic al botó requerit.

Emprar un filtre

Podeu emprar el filtre per mostrar només els usuaris que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

L'enllaç Filtre és disponible damunt de la llista d'usuaris. Si hi feu clic, hi haurà un filtre disponible i podeu filtrar els usuaris per nom d'usuari, nom, cognom, rol d'usuari i grup d'usuaris.