1 Grups de plantilles

Des de la interfície web, els grups de plantilles només es poden exportar amb l'exportació de plantilla. Quan s'exporta una plantilla, tots els grups als quals pertany s'exporten automàticament.

L'API permet exportar grups de plantilles independentment de les plantilles.

Format d'exportació
template_groups:
       - uuid: 36bff6c29af64692839d077febfc7079
       name: 'Dispositius de xarxa'

Etiquetes d'elements

Paràmetre Tipus Descripció
uuid cadena Identificador únic per aquest grup de plantilles.
name cadena Nom del grup.