Table of Contents

Vistes

El fitxer View rep les dades d'un controlador i després en prepara l'aspecte HTML.

La definició de vistes per a un mòdul d'interfície és opcional, tret que el mòdul sigui un giny.
Els ginys del tauler de control necessiten almenys dues vistes: una per al mode d'edició i una altra per al mode de visualització (s'han d'emmagatzemar al directori views).

És possible emprar classes HTML Zabbix predefinides (des de /zabbix/ui/include/classes/html) a la vista, així com afegir noves classes HTML i CSS. Les classes noves s'han d'emmagatzemar a la carpeta assets del mòdul.

Exemple:

...
    (new CColHeader(_('Name')))

Això afegirà un nom de columna nou Nom i l'estil de la filera superior de la taula com en altres pàgines de Zabbix.

vista d'acció

Aquest és un arxiu de referència per definir una vista d'acció.

<?php declare(strict_types = 1);
    
    /**
    * @var CView $this
    */
    
    $this->includeJsFile('example.something.view.js.php');
    
    (new CWidget())
      ->setTitle(_('Something view'))
      ->addItem(new CDiv($data['name']))
      ->addItem(new CPartial('module.example.something.reusable', [
        'contacts' => $data['contacts']
      ])
      ->show();