Sidebar

Zabbix 6.2
Zabbix 6.2 is out. Explore whats new!

> Authenticatie-object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de authenticatie API.

Authenticatie

Het authenticatie object heeft de volgende eigenschappen.

|Property|Type|Beschrijving| |--------|---------------------------------------- -----------|-----------| |authentication_type|integer|Standaardverificatie.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Intern;
1 - LDAP.| |http_auth_enabled|integer|HTTP-verificatie inschakelen.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Uitschakelen;
1 - Inschakelen.| |http_login_form|integer|Standaard aanmeldingsformulier.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Zabbix aanmeldingsformulier;
1 - HTTP aanmeldingsformulier.| |http_strip_domains|string|Domeinnaam verwijderen.| |http_case_sensitive|integer|HTTP hoofdlettergevoelig inloggen.

Mogelijke waarden:
0 - Uit;
1 - (standaard) Aan.| |ldap_configured|integer|Schakel LDAP-verificatie in.

Mogelijke waarden:
0 - Uitschakelen;
1 - (standaard) Inschakelen.| |ldap_host|string|LDAP-host.| |ldap_port|geheel getal|LDAP-poort.| |ldap_base_dn|string|LDAP basis-DN.| |ldap_search_attribute|string|LDAP-zoekkenmerk.| |ldap_bind_dn|string|LDAP bind-DN.| |ldap_case_sensitive|integer|LDAP hoofdlettergevoelig inloggen.

Mogelijke waarden:
0 - Uit;
1 - (standaard) Aan.| |ldap_bind_password|string|LDAP bindwachtwoord.| |saml_auth_enabled|integer|Saml-verificatie inschakelen.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Uitschakelen;
1 - Inschakelen.| |saml_idp_entityid|string|SAML IdP entiteit-ID.| |saml_sso_url|string|SAML SSO-service-URL.| |saml_slo_url|string|SAML SLO-service-URL.| |saml_username_attribute|string|SAML gebruikersnaam kenmerk.| |saml_sp_entityid|string|SAML SP entiteits-ID.| |saml_nameid_format|string|SAML SP naam ID formaat.| |saml_sign_messages|integer|SAML-berichten ondertekenen.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Berichten niet ondertekenen;
1 - Berichten ondertekenen.| |saml_sign_assertions|integer|SAML onderteken beweringen.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Onderteken beweringen niet;
1 - Onderteken beweringen.| |saml_sign_authn_requests|integer|SAML onderteken AuthN-verzoeken.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Onderteken geen AuthN-verzoeken;
1 - Onderteken AuthN-verzoeken. | |saml_sign_logout_requests|integer|SAML-onderteken uitlog verzoeken.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Onderteken geen uitlog verzoeken;
1 - Onderteken uitlogverzoeken. | |saml_sign_logout_responses|integer|SAML afmeld reacties ondertekenen.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Afmeld reacties niet ondertekenen;
1 - Afmeldings reacties ondertekenen. | |saml_encrypt_nameid|integer|SAML versleutelt naam-ID.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Naam-ID niet versleutelen;
1 - Naam-ID versleutelen.| |saml_encrypt_assertions|integer|SAML versleutelt beweringen.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Versleutel geen beweringen;
1 - Versleutel beweringen.| |saml_case_sensitive|integer|SAML hoofdlettergevoelig inloggen.

Mogelijke waarden:
0 - Uit;
1 - (standaard) Aan.| |passwd_min_length|integer|Vereist minimale wachtwoord lengte.

Mogelijk waarden bereik: 1-70
8 - default| |passwd_check_rules|integer|Regels voor wachtwoord controle.

Mogelijke bitmap waarden zijn:
0 - controleer wachtwoord lengte;
1 - controleer of wachtwoord Latijnse letters en kleine letters gebruikt;<br >2 - controleer of wachtwoord cijfers gebruikt;
4 - controleer of wachtwoord speciale tekens gebruikt;
8 - (standaard) controleer of wachtwoord niet in de lijst met veelgebruikte wachtwoorden staat, geen woordafleidingen bevat "Zabbix" of gebruikersnaam, achternaam of gebruikersnaam.|