> Authenticatie-object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de authenticatie API.

Authenticatie

Het authenticatie-object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
authentication_type integer Standaard authenticatie.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Intern;
1 - LDAP.
http_auth_enabled integer Schakel HTTP-authenticatie in.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Uitschakelen;
1 - Inschakelen.
http_login_form integer Standaard inlogformulier.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Zabbix inlogformulier;
1 - HTTP inlogformulier.
http_strip_domains string Verwijder domeinnaam.
http_case_sensitive integer HTTP hoofdlettergevoelige inlog.

Mogelijke waarden:
0 - Uit;
1 - (standaard) Aan.
ldap_configured integer Schakel LDAP-authenticatie in.

Mogelijke waarden:
0 - Uitschakelen;
1 - (standaard) Inschakelen.
ldap_host string LDAP-host.
ldap_port integer LDAP-poort.
ldap_base_dn string LDAP-basis DN.
ldap_search_attribute string LDAP-zoekattribuut.
ldap_bind_dn string LDAP-bind DN.
ldap_case_sensitive integer LDAP hoofdlettergevoelige inlog.

Mogelijke waarden:
0 - Uit;
1 - (standaard) Aan.
ldap_bind_password string LDAP-bind wachtwoord.
saml_auth_enabled integer Schakel SAML-authenticatie in.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Uitschakelen;
1 - Inschakelen.
saml_idp_entityid string SAML IdP-entiteits-ID.
saml_sso_url string SAML SSO-service-URL.
saml_slo_url string SAML SLO-service-URL.
saml_username_attribute string SAML gebruikersnaamattribuut.
saml_sp_entityid string SAML SP-entiteits-ID.
saml_nameid_format string SAML SP-naam ID-formaat.
saml_sign_messages integer SAML berichten ondertekenen.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Berichten niet ondertekenen;
1 - Berichten ondertekenen.
saml_sign_assertions integer SAML beweringen ondertekenen.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Beweringen niet ondertekenen;
1 - Beweringen ondertekenen.
saml_sign_authn_requests integer SAML AuthN-verzoeken ondertekenen.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) AuthN-verzoeken niet ondertekenen;
1 - AuthN-verzoeken ondertekenen.
saml_sign_logout_requests integer SAML logout-verzoeken ondertekenen.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Logout-verzoeken niet ondertekenen;
1 - Logout-verzoeken ondertekenen.
saml_sign_logout_responses integer SAML logout-reacties ondertekenen.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Logout-reacties niet ondertekenen;
1 - Logout-reacties ondertekenen.
saml_encrypt_nameid integer SAML naam ID versleutelen.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Naam ID niet versleutelen;
1 - Naam ID versleutelen.
saml_encrypt_assertions integer SAML beweringen versleutelen.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) Beweringen niet versleutelen;
1 - Beweringen versleutelen.
saml_case_sensitive integer SAML hoofdlettergevoelige inlog.

Mogelijke waarden:
0 - Uit;
1 - (standaard) Aan.
passwd_min_length integer Wachtwoord minimale lengte eis.

Mogelijke waardebereik: 1-70
8 - standaard
passwd_check_rules integer Wachtwoordcontrole regels.

Mogelijke bitwaarden zijn:
0 - controleer wachtwoordlengte;
1 - controleer of wachtwoord hoofdletters en kleine letters in het Latijn gebruikt;
2 - controleer of wachtwoord cijfers gebruikt;
4 - controleer of wachtwoord speciale tekens gebruikt;
8 - (standaard) controleer of wachtwoord niet in de lijst van veelgebruikte wachtwoorden staat, geen afgeleiden bevat van het woord "Zabbix" of de voornaam, achternaam of gebruikersnaam van de gebruiker.