discoveryrule.delete

Beschrijving

object discoveryrule.delete(array lldRuleIds)

Met deze methode kunnen LLD-regels worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(array) ID's van de LLD-regels om te verwijderen.

Teruggegeven waarden

(object) Geeft een object terug met de ID's van de verwijderde LLD-regels onder de eigenschap ruleids.

Voorbeelden

Verwijderen van meerdere LLD regels

Verwijder twee LLD regels.

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.delete",
      "params": [
        "27665",
        "27668"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "ruleids": [
          "27665",
          "27668"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Bron

CDiscoveryRule::delete() in ui/include/classes/api/services/CDiscoveryRule.php.