discoveryrule.delete

Descripció

object discoveryrule.delete(array lldRuleIds)

Aquest mètode permet esborrar regles LLD.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs de les regles LLD que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs de les regles LLD esborrades sota la propietat ruleids.

Exemples

Esborrar múltiples regles LLD

Esborrar dues regles LLD.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "discoveryrule.delete",
      "params": [
        "27665",
        "27668"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "ruleids": [
          "27665",
          "27668"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CDiscoveryRule::delete() in ui/include/classes/api/services/CDiscoveryRule.php.