itemprototype.delete

Descripció

object itemprototype.delete(array itemPrototypeIds)

Aquest mètode permet esborrar prototips d'elements.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs dels prototips d'elements que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs dels prototips d'elements sota la propietat prototypeids.

Exemples

Esborrar diversos prototips d'element

Esborrar dos prototipus d'elements.
Els prototipus d'elements dependents s'esborren automàticament si l'element principal o el prototipus d'element és esborrat.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "itemprototype.delete",
      "params": [
        "27352",
        "27356"
      ],
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "prototypeids": [
          "27352",
          "27356"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CItemPrototype::delete() in ui/include/classes/api/services/CItemPrototype.php.