template.massremove

Beschrijving

object template.massremove(object parameters)

Met deze methode kunnen gerelateerde objecten uit meerdere sjablonen worden verwijderd.

Deze methode is alleen beschikbaar voor Admin en Super admin gebruikers typen. Machtigingen om de methode aan te roepen kunnen worden ingetrokken in de gebruikersrol instellingen. Zie Gebruiker rollen voor meer informatie.

Parameters

(object) Parameters met de ID's van de sjablonen die moeten worden bijgewerkt en de objecten die verwijderd moeten worden.

Parameter Type Beschrijving
templateids
(vereist)
string/array ID's van de sjablonen die moeten worden bijgewerkt.
groupids string/array Host groepen om de gegeven sjablonen uit te verwijderen.
macros string/array Gebruikersmacro's om uit de gegeven sjablonen te verwijderen.
templateids_clear string/array Sjablonen om te ontkoppelen en te wissen van de gegeven sjablonen (upstream).
templateids_link string/array Sjablonen om te ontkoppelen van de gegeven sjablonen (upstream).

Retourwaarden

(object) Retourneert een object dat de ID's van de bijgewerkte sjablonen bevat onder de eigenschap templateids.

Voorbeelden

Sjablonen uit een groep verwijderen

Verwijder twee sjablonen uit groep "2".

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.massremove",
      "params": {
        "templateids": [
          "10085",
          "10086"
        ],
        "groupids": "2"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "templateids": [
          "10085",
          "10086"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Sjablonen ontkoppelen van een host

Ontkoppel sjablonen "10106", "10104" van sjabloon "10085".

Verzoek:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.massremove",
      "params": {
        "templateids": "10085",
        "templateids_link": [
          "10106",
          "10104"
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Antwoord:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "templateids": [
          "10085"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Zie ook

Bron

CTemplate::massRemove() in ui/include/classes/api/services/CTemplate.php.