template.massremove

Descripció

object template.massremove(object parameters)

Aquest mètode esborrar els objectes associats a diverses plantilles.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que contenen els identificadors dels models a actualitzar i els objectes a esborrar.

Paràmetre Tipus Descripció
templateids string/array ID de les plantilles a actualitzar.

Comportament de la propietat:
- obligatori
groupids string/array Grups de plantilles d'on esborrar les plantilles donades.
macros string/array Macros d'usuari per esborrar de les plantilles donades.
templateids_clear string/array Plantilles per desenllaçar i esborrar plantilles donades (upstream).
templateids_link string/array Plantilles per desenllaçar de les plantilles donades (upstream).

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs de les plantilles actualitzades sota la propietat templatids.

Exemples

Esborrar plantilles d'un grup

Esborrar dues plantilles del grup "2".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.massremove",
      "params": {
        "templateids": [
          "10085",
          "10086"
        ],
        "groupids": "2"
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "templateids": [
          "10085",
          "10086"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Desenllaçar plantilles d'un equip

Desenllaçar les plantilles "10106" i "10104" de la plantilla "10085".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.massremove",
      "params": {
        "templateids": "10085",
        "templateids_link": [
          "10106",
          "10104"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "templateids": [
          "10085"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CTemplate::massRemove() in ui/include/classes/api/services/CTemplate.php.