This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

Vergelijking tussen Agent en Agent 2

Deze sectie beschrijft de verschillen tussen de Zabbix Agent en de Zabbix Agent 2.

Parameter Zabbix agent Zabbix agent 2
Programmeertaal C Go met enkele delen in C
Daemonisatie ja alleen via systemd (ja op Windows)
Ondersteunde extensies Aangepaste laadmodules in C. Aangepaste plugins in Go.
Vereisten
Ondersteunde platforms Linux, IBM AIX, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, HP-UX, Mac OS X, Solaris: 9, 10, 11, Windows: alle desktop- en serverversies sinds XP Linux, Windows: alle desktop- en serverversies waarop een up-to-date ondersteunde Go-versie kan worden geïnstalleerd.
Ondersteunde cryptobibliotheken GnuTLS 3.1.18 en nieuwer
OpenSSL 1.0.1, 1.0.2, 1.1.0, 1.1.1, 3.0.x. Let op dat 3.0.x wordt ondersteund vanaf Zabbix 6.0.4.
LibreSSL - getest met versies 2.7.4, 2.8.2 (er gelden bepaalde beperkingen, zie de Versleuteling pagina voor details).
Linux: OpenSSL 1.0.1 en later worden ondersteund vanaf Zabbix 4.4.8.
MS Windows: OpenSSL 1.1.1 of later.
De OpenSSL-bibliotheek moet ondersteuning voor PSK ingeschakeld hebben. LibreSSL wordt niet ondersteund.
Monitoren van processen
Processen Een apart proces voor actieve controles voor elk server-/proxy-record. Enkel proces met automatisch aangemaakte threads.
Het maximale aantal threads wordt bepaald door de GOMAXPROCS omgevingsvariabele.
Metrics UNIX: zie een lijst van ondersteunde items.

Windows: zie een lijst van extra Windows-specifieke items.
UNIX: Alle metrieken ondersteund door Zabbix agent.
Bovendien biedt agent 2 een Zabbix-native monitoringoplossing voor: Docker, Memcached, MySQL, PostgreSQL, Redis, systemd en andere te monitoren doelen - zie een volledige lijst met specifieke items van agent 2.

Windows: Alle metrieken ondersteund door Zabbix agent, en ook net.tcp.service* controles voor HTTPS, LDAP.
Bovendien biedt agent 2 een Zabbix-native monitoringoplossing voor: PostgreSQL, Redis.
Concurrentie Actieve controles voor een enkele server worden sequentieel uitgevoerd. Controles van verschillende plugins of meerdere controles binnen één plugin kunnen gelijktijdig worden uitgevoerd.
Geplande/flexibele intervallen Alleen ondersteund voor passieve controles. Ondersteund voor zowel passieve als actieve controles.
Triggers van derden nee ja
Extra functies
Persistente opslag nee ja
Persistente bestanden voor log*[] metrieken ja (alleen op Unix) nee
Uploaden van loggegevens Kan worden uitgevoerd tijdens het verzamelen van loggegevens om de buffer vrij te maken. Het verzamelen van loggegevens wordt gestopt wanneer de buffer vol is, daarom moet de BufferSize parameter ten minste MaxLinesPerSecond x 2 zijn.
Timeout instellingen Alleen gedefinieerd op agent niveau. De time-out van de plugin kan de op agent niveau gedefinieerde time-out overschrijven.
Gebruiker wijzigen tijdens runtime ja (alleen op Unix-achtige systemen) nee (gecontroleerd door systemd)
Configuratiewijzigingen van gebruiker ja nee

Zie ook: