17 Diferències entre l'agent i l'agent 2

Aquesta secció descriu les diferències entre l'agent de Zabbix i l'agent 2 de Zabbix.

Paràmetre Agent Agent 2
Llenguatge de programació C Go amb algunes parts en C
Demonització només per systemd (sí a Windows)
Extensions permeses mòduls carregables personalitzats, en C. Plugins en Go.
Requeriments
Plataformes admeses Linux, IBM AIX, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, HP-UX, Mac OS X, Solaris: 9, 10, 11, Windows: totes les versions de servidor i client des de XP Linux, Windows: totes les versions de servidor i client, on s'hi pugui instal·lar l'actualització de la versió de Go suportada.
Biblioteques criptogràfiques admeses GnuTLS 3.1.18 i posteriors
OpenSSL 1.0.1, 1.0.2, 1.1.0, 1.1.1, 3.0.x.
LibreSSL - provat amb les versions 2.7.4, 2.8.2 (amb algunes limitacions; per a més detalls, veieu la pàgina Encriptació).
Linux: es suporta la versió 1.0.1 i posteriors d'OpenSSL des de Zabbix 4.4.8.
MS Windows: OpenSSL 1.1.1 o superior.
La biblioteca OpenSSL ha de tindre el suport PSK activat. No es suporta pas LibreSSL.
Processos de monitoratge
Processos Un procés de verificació actiu diferent per cada registre de servidor/proxy. Processos únics amb els fils creats automàticament.
El nombre màxim de fils ve donat per la variable d'entorn GOMAXPROCS.
Mètriques UNIX: veieu la llista d'elements admesos.

Windows: veieu la llista d'altres elements específics de Windows.
UNIX: Totes les mètriques suportades per l'agent de Zabbix.
A més, l'agent 2 proporciona una solució de monitoratge nadiu de Zabbix per a: Docker, Memcached, MySQL, PostgreSQL, Redis, systemd, i altres sistemes - veieu la llista sencera dels elements específics de l'agent 2.

Windows: Totes les mètriques suportades per l'agent de Zabbix, així com les verificacions net.tcp.service* d'HTTPS, LDAP.
A més, l'agent 2 proporciona una solució de monitoratge nadiua per a: PostgreSQL, Redis.
Concurrència Les verificacions actives per a un sol servidor s'executen de manera seqüencial. Les verificacions de diferents plugins o altres verificacions d'un plugin permeten executar-se simultàniament.
Intervals programats/flexibles Només admet les verificacions passives. Admet verificacions passives i actives.
Traces de tercers no
Funcionalitats suplementàries
Emmagatzematge persistent no
Arxius persistents per les mètriques log*[] metrics sí (només sota Unix) no
Càrrega de dades de registre Es pot fer durant la recopilació de registres per alliberar la memòria intermèdia. La recopilació de registres s'atura quan la memòria intermèdia és plena, per tant, el paràmetre BufferSize ha de ser com a mínim MaxLinesPerSecond x 2 .
Paràmetres de temps d'espera Definits a nivell de l'agent, només. El temps d'espera del plugin pot substituir el temps de caducitat definit a nivell de l'agent.
Canviar d'usuari quan s'executa sí (només amb sistemes de tipus Unix) no (controlat per systemd)
Suites de xifrat configurables per l'usuari no

Veieu també: