This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

1 Veelgestelde vragen / Probleemoplossing

Veelgestelde vragen of FAQ.

 1. V: Kan ik de wachtrij (zoals weergegeven in Beheer → Wachtrij) leegmaken?
  A: Nee.
 2. V: Hoe kan ik migreren van de ene database naar de andere?
  A: Dump alleen gegevens (voor MySQL, gebruik de vlag -t of --no-create-info), maak de nieuwe database aan met behulp van schema-bestanden van Zabbix en importeer de gegevens.
 3. V: Ik wil alle spaties door underscores vervangen in mijn item sleutels omdat ze werkten in oudere versies, maar spatie is geen geldig symbool voor een item sleutel in 3.0 (of een andere reden om item sleutels massaal te wijzigen). Hoe moet ik dit doen en waar moet ik op letten?
  A: U kunt een databasequery gebruiken om alle voorkomens van spaties in item sleutels te vervangen door underscores:
  update items set key_=replace(key_,' ','_');
  Triggers kunnen deze items gebruiken zonder extra aanpassingen, maar u moet mogelijk elke itemverwijzing wijzigen op deze locaties:
  * Meldingen (acties)
  * Kaart element en koppelingslabels
  * Berekeningsitemformules
 4. V: Mijn grafieken hebben punten in plaats van lijnen of lege gebieden. Waarom?
  A: Gegevens ontbreken. Dit kan om verschillende redenen gebeuren - prestatieproblemen op de Zabbix-database, Zabbix-server, netwerk, bewaakte apparaten...
 5. V: Zabbix-daemons starten niet op met de melding Listener failed with error: socket() for [[-]:10050] failed with error 22: Invalid argument.
  A: Deze fout ontstaat bij een poging om Zabbix-agent uit te voeren die is gecompileerd op versie 2.6.27 of hoger op een platform met een kernel 2.6.26 en lager. Let op dat statische koppeling in dit geval niet zal helpen omdat het de systeemaanroep socket() is die de vlag SOCK_CLOEXEC niet ondersteunt op eerdere kernels. ZBX-3395
 6. V: Ik probeer een flexibele gebruikersparameter (die parameters accepteert) in te stellen met een opdracht die een positionele parameter zoals $1 gebruikt, maar het werkt niet (gebruikt item parameter in plaats daarvan). Hoe los ik dit op?
  A: Gebruik een dubbel dollarteken zoals $$1
 7. V: Alle keuzelijsten hebben een schuifbalk en zien er lelijk uit in Opera 11. Waarom?
  A: Het is een bekende bug in Opera 11.00 en 11.01; zie Zabbix probleemoplosser voor meer informatie.
 8. V: Hoe kan ik de achtergrondkleur van een grafiek wijzigen in een aangepast thema?
  A: Zie de tabel graph_theme in de database en thema handleiding.
 9. V: Met DebugLevel 4 zie ik berichten "Trapper got [] len 0" in server/proxy log - wat is dat?
  A: Waarschijnlijk is dat de frontend, die verbinding maakt en controleert of de server nog steeds actief is.
 10. V: Mijn systeem had de tijd in de toekomst ingesteld en nu komen er geen gegevens binnen. Hoe kan dit worden opgelost?
  A: Wis waarden van databasevelden hosts.disable_until*, drules.nextcheck, httptest.nextcheck en start de server/proxy opnieuw op.
 11. V: Tekstitemwaarden in de frontend (bij gebruik van de {ITEM.VALUE} macro en in andere gevallen) worden afgekapt tot 20 tekens. Is dat normaal?
  A: Ja, er is momenteel een hardcoded limiet in include/items.inc.php. Voor meer informatie, zie Macro functies.

Als u geen antwoord op uw vraag heeft gevonden, probeer dan het Zabbix forum