This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

2 vm.geheugen.grootte parameters

Overzicht

Deze sectie geeft enkele parameterdetails voor de vm.memory.size[<mode>] agent item.

Parameters

De volgende parameters zijn beschikbaar voor dit item:

 • actief - geheugen momenteel in gebruik of zeer recent gebruikt, enzovoort het zit in RAM
 • anon - geheugen niet gekoppeld aan een bestand (kan niet opnieuw worden gelezen van het)
 • beschikbaar - beschikbaar geheugen, anders berekend afhankelijk van op het perron (zie onderstaande tabel)
 • buffers - cache voor zaken als metadata van het bestandssysteem
 • gecached - cache voor verschillende dingen
 • exec - uitvoerbare code, meestal uit een (programma)bestand
 • bestand - cache voor inhoud van recent geopende bestanden
 • gratis - geheugen dat direct beschikbaar is voor elke entiteit die erom vraagt geheugen
 • inactief - geheugen dat is gemarkeerd als niet gebruikt
 • beschikbaar - 'beschikbaar' geheugen als percentage van 'totaal' (berekend als beschikbaar/totaal*100)
 • vastgezet - hetzelfde als 'bedraad'
 • pused - 'gebruikt' geheugen als percentage van 'totaal' (berekend als gebruikt/totaal*100)
 • gedeeld - geheugen waar meerdere tegelijk toegang toe hebben processen
 • slab - totale hoeveelheid geheugen die door de kernel wordt gebruikt om gegevens in de cache op te slaan structuren voor eigen gebruik
 • totaal - totaal fysiek geheugen beschikbaar
 • gebruikt - gebruikt geheugen, anders berekend afhankelijk van de platform (zie onderstaande tabel)
 • bedraad - geheugen dat is gemarkeerd om altijd in het RAM te blijven. Het is nooit verplaatst naar schijf.

Sommige van deze parameters zijn platformspecifiek en mogelijk niet beschikbaar op uw platform. Zie Artikelen ondersteund door platform voor details.

Platformspecifieke berekening van beschikbaar en gebruikt:

Platform "beschikbaar" "gebruikt"
AIX vrij + in cache echt geheugen in gebruik
FreeBSD inactief + in cache + gratis actief + bedraad + in cache
HP UX gratis totaal - gratis
Linux<3.14 gratis + buffers + cached totaal - gratis
Linux 3.14+
(ook gebackporteerd naar 3.10 op RHEL 7)
/proc/meminfo, zie "MemAvailable" in Linux-kernel documentatie voor details.
Houd er rekening mee dat gratis + buffers + cached niet langer gelijk is aan 'beschikbaar' omdat niet alle paginacache kan worden vrijgemaakt en een laag watermerk wordt gebruikt bij de berekening.
total - free
NetBSD inactief + execpages + bestand + gratis totaal - gratis
OpenBSD inactief + gratis + in cache actief + bedraad
OSX inactief + gratis actief + bedraad
Solaris gratis totaal - gratis
Win32 gratis totaal - gratis

De som van vm.memory.size[gebruikt] en vm.memory.size[beschikbaar] is niet noodzakelijk gelijk aan totaal. Voor bijvoorbeeld op FreeBSD:
* Actieve, inactieve, bekabelde, in de cache opgeslagen geheugens worden als gebruikt beschouwd, omdat ze slaan wat nuttige informatie op.
* Tegelijkertijd worden inactieve, in de cache opgeslagen, vrije herinneringen overwogen beschikbaar, omdat dit soort herinneringen direct kunnen worden gegeven aan processen die meer geheugen vragen.

Dus inactief geheugen wordt tegelijkertijd gebruikt en beschikbaar. Omdat dit, het vm.memory.size[used] item is bedoeld ter informatie alleen voor doeleinden, terwijl vm.memory.size[available] is ontworpen om gebruikt in triggers.

Zie ook

 1. Aanvullende details over geheugenberekening in verschillende besturingssysteem