1 Paràmetres vm.memory.size

Vista general

Aquesta secció mostra els detalls dels paràmetres de l'element d'agent vm.memory.size[<mode>].

Paràmetres

Els paràmetres següents són disponibles per aquest element:

 • active - memòria emprada actualment o emprada recentment; és a dir, que és a la RAM
 • anon - memòria no associada a un arxiu (no es pot rellegir a partir d'ell)
 • available - memòria disponible, calculada de manera diferent segons la plataforma veieu la taula de sota)
 • buffers - cau per metadades i sistema de fitxers
 • cached - cau per altres coses
 • exec - codi executable, generalment a partir d'un arxiu (o programa)
 • file - cau per contingut dels darrers accessos a arxius
 • free - memòria fàcilment disponible per tota entitat que demani memòria
 • inactive - memòria marcada com a no emprada
 • pavailable - memòria 'disponible' en percentatge del 'total' (calculada com 'available'/'total'*100)
 • pinned - igual que 'wired'
 • pused - memòria 'emprada' en percentatge del 'total' (calculada com used/total*100)
 • shared - memòria accessible simultàniament per diversos processos
 • slab - quantitat total de memòria emprada per el kernel per posar a la cau les estructures de dades per al seu propi ús
 • total - memòria física total disponible
 • used - memòria emprada, calculada de manera diferent segons la plataforma (veieu la taula de sota)
 • wired - memòria marcada per romandre sempre a la RAM. Mai es mourà a disc.

Alguns d'aquests paràmetres detallats a la plataforma poden no ésser disponibles sota la vostra plataforma. Veieu Elements suportats per la plataforma per tindre més detalls.

Càlcul específic a la plataforma d'available i used:

Plataforma "available" "used"
AIX free + cached memòria real emprada
FreeBSD inactive + cached + free active + wired + cached
HP UX free total - free
Linux<3.14 free + buffers + cached total - free
Linux 3.14+
(també retroportada a 3.10 sota RHEL 7)
/proc/meminfo; per tindre més detalls, veieu "MemAvailable" a la documentació de Kernel de Linux.
eieu que free + buffers + cached no és el mateix que 'available' doncs la cau de paginació no es pot pas alliberar i la filigrana s'empra al càlcul.
total - free
NetBSD inactive + execpages + file + free total - free
OpenBSD inactive + free + cached active + wired
OSX inactive + free active + wired
Solaris free total - free
Win32 free total - free

La suma de vm.memory.size[used] i vm.memory.size[available] no és pas necessàriament igual al total. Per exemple, sota FreeBSD :
* Les memòries activa, inactiva, wired i cau es consideren com emprades, doncs emmagatzemen informació útil.
* Al mateix temps, les memòries inactives, cau i alliberades es consideren disponibles, doncs aquest tipus de memòria poden donar-se ràpidament als processos que demanin més memòria.

Per tant, la memòria inactiva també s'empra i és disponible simultàniament. Per això, l'element vm.memory.size[used] és dissenyat només com a propòsit informatiu, mentre que vm.memory.size[available] és dissenyat per emprar-lo als triggers.

Veieu també

 1. Més detalls sobre el càlcul de la memòria als diferents sistemes d'explotació