Table of Contents

3 Item types

Overzicht

Itemtypes omvatten verschillende methoden om gegevens van uw systeem te verkrijgen. Elk itemtype wordt geleverd met een eigen reeks ondersteunde itemsleutels en vereiste parameters.

De volgende itemtypes worden momenteel aangeboden door Zabbix:

Details voor alle itemtypes zijn opgenomen in de subpagina's van deze sectie. Hoewel itemtypes veel opties bieden voor gegevensverzameling, zijn er nog meer opties via gebruikersparameters of laadmodules.

Sommige controles worden alleen uitgevoerd door de Zabbix-server (als agentloze bewaking), terwijl andere de Zabbix-agent of zelfs de Zabbix Java-gateway vereisen (bij JMX-bewaking).

Als een bepaald itemtype een bepaalde interface vereist (zoals een IPMI-controle een IPMI-interface op de host vereist), moet die interface aanwezig zijn in de hostdefinitie.

Meerdere interfaces kunnen worden ingesteld in de hostdefinitie: Zabbix-agent, SNMP-agent, JMX en IPMI. Als een item meer dan één interface kan gebruiken, zoekt het de beschikbare hostinterfaces af (in volgorde: Agent→SNMP→JMX→IPMI) om de eerste geschikte interface te koppelen.

Alle items die tekst retourneren (karakter, log, teksttypen van informatie) kunnen ook alleen witruimte retourneren (indien van toepassing) door de retourwaarde in te stellen op een lege string (ondersteund sinds 2.0).