10 Telnet controles

Overzicht

Telnet-controles worden uitgevoerd als agentloze monitoring. Voor Telnet-controles is de Zabbix-agent niet nodig.

Configureerbare velden

De daadwerkelijke commando('s) die moeten worden uitgevoerd, moeten worden geplaatst in het veld Uitgevoerd script in de itemconfiguratie.
Meerdere commando's kunnen achter elkaar worden uitgevoerd door ze op een nieuwe regel te plaatsen. In dit geval wordt de geretourneerde waarde ook opgemaakt als meerdere regels.

Ondersteunde tekens waarmee de shell-prompt kan eindigen:

  • $
  • #
  • >
  • %

Een telnet-promptregel die eindigt met een van deze tekens wordt verwijderd uit de geretourneerde waarde, maar alleen voor het eerste commando in de lijst met commando's, dat wil zeggen alleen aan het begin van de telnet-sessie.

Sleutel Beschrijving
telnet.run[<unieke korte beschrijving>,<ip>,<poort>,<codering>] Voer een commando uit op een extern apparaat met een telnet-verbinding

Als een telnet-controle een waarde retourneert met niet-ASCII-tekens en in een niet-UTF8-codering, moet de parameter <codering> van de sleutel correct worden gespecificeerd. Zie de pagina codering van geretourneerde waarden voor meer details.