2 Operaties

Overzicht

U kunt de volgende bewerkingen definiëren voor alle gebeurtenissen:

 • een bericht verzenden
 • een externe opdracht uitvoeren

Zabbix-server maakt geen meldingen aan als de toegang tot de host expliciet "geweigerd" is voor de gebruiker die is gedefinieerd als ontvanger van de actiebewerking of als de gebruiker helemaal geen rechten heeft gedefinieerd voor de host.

Voor ontdekkings- en autoregistratiegebeurtenissen zijn er aanvullende bewerkingen beschikbaar:

 • host toevoegen
 • host verwijderen
 • host inschakelen
 • host uitschakelen
 • toevoegen aan hostgroep
 • verwijderen uit hostgroep
 • koppelen aan sjabloon
 • loskoppelen van sjabloon
 • hostinventarisatiemodus instellen

Het configureren van een bewerking

Om een bewerking te configureren, gaat u naar het tabblad Bewerkingen in actie configuratie.

Algemene eigenschappen van de bewerking:

Parameter Beschrijving
Standaard duur van een bewerkingstap Standaard duur van één bewerkingstap (60 seconden tot 1 week).
Bijvoorbeeld, een bewerkingstap van een uur betekent dat er een uur zal verstrijken voordat de volgende stap wordt uitgevoerd.
Tijdssuffixen worden ondersteund, bijvoorbeeld 60s, 1m, 2h, 1d, sinds Zabbix 3.4.0.
Gebruikersmacro's worden ondersteund, sinds Zabbix 3.4.0.
Bewerkingen Actiebewerkingen (indien aanwezig) worden weergegeven, met de volgende details:
Stappen - escalatiestap(pen) waaraan de bewerking is toegewezen
Details - type bewerking en de ontvanger/doelwit ervan.
De lijst met bewerkingen toont ook het mediatype (e-mail, SMS of script) dat wordt gebruikt, evenals de naam en achternaam (tussen haakjes na de gebruikersnaam) van een meldingsontvanger.
Starten in - hoe lang na een gebeurtenis de bewerking wordt uitgevoerd
Duur (sec) - de duur van de stap wordt weergegeven. Standaard wordt weergegeven als de stap de standaard duur gebruikt, en een tijd wordt weergegeven als aangepaste duur wordt gebruikt.
Actie - koppelingen voor het bewerken en verwijderen van een bewerking worden weergegeven.
Herstelbewerkingen Actiebewerkingen (indien aanwezig) worden weergegeven, met de volgende details:
Details - type bewerking en de ontvanger/doelwit ervan.
De lijst met bewerkingen toont ook het mediatype (e-mail, SMS of script) dat wordt gebruikt, evenals de naam en achternaam (tussen haakjes na de gebruikersnaam) van een meldingsontvanger.
Actie - koppelingen voor het bewerken en verwijderen van een bewerking worden weergegeven.
Bijwerkingsbewerkingen Actiebewerkingen (indien aanwezig) worden weergegeven, met de volgende details:
Details - type bewerking en de ontvanger/doelwit ervan.
De lijst met bewerkingen toont ook het mediatype (e-mail, SMS of script) dat wordt gebruikt, evenals de naam en achternaam (tussen haakjes na de gebruikersnaam) van een meldingsontvanger.
Actie - koppelingen voor het bewerken en verwijderen van een bewerking worden weergegeven.
Pauzeer bewerkingen voor onderdrukte problemen Markeer dit selectievakje om het starten van bewerkingen tijdens een onderhoudsperiode uit te stellen. Wanneer bewerkingen worden gestart, na het onderhoud, worden alle bewerkingen uitgevoerd, inclusief die voor de gebeurtenissen tijdens het onderhoud.
Merk op dat deze instelling alleen van invloed is op probleemescalaties; herstel- en bijwerkingsbewerkingen worden niet beïnvloed.
Als u dit selectievakje niet markeert, worden bewerkingen zonder vertraging uitgevoerd, zelfs tijdens een onderhoudsperiode.
Deze optie is niet beschikbaar voor Servicetacties.
Meldingen over geannuleerde escalaties Demarkeer dit selectievakje om meldingen over geannuleerde escalaties uit te schakelen (wanneer host, item, trigger of actie is uitgeschakeld).

Alle verplichte invoervelden zijn gemarkeerd met een rode asterisk.

Om de details van een nieuwe bewerking te configureren, klikt u op in het Bewerkingen blok. Om een bestaande bewerking te bewerken, klikt u op naast de bewerking. Er wordt een pop-upvenster geopend waarin u de details van de bewerkingsstap kunt bewerken.

Bewerking details

Parameter Beschrijving
Bewerking Selecteer de bewerking:
Bericht verzenden - verzend een bericht naar de gebruiker
<naam van externe opdracht> - voer een externe opdracht uit. Opdrachten zijn beschikbaar voor uitvoering als ze eerder zijn gedefinieerd in globale scripts met Actiebewerking geselecteerd als de reikwijdte.
Er zijn meer bewerkingen beschikbaar voor gebeurtenissen op basis van ontdekking en automatische registratie (zie hierboven).
Stappen Selecteer de stap(pen) waaraan de bewerking wordt toegewezen in een escalatie schema:
Vanaf - uitvoering startend met deze stap
Tot - uitvoering tot deze stap (0=oneindig, uitvoering wordt niet beperkt)
Stapduur Aangepaste duur voor deze stappen (0=gebruik standaard stapduur).
Tijdssuffixen worden ondersteund, bijvoorbeeld 60s, 1m, 2h, 1d, sinds Zabbix 3.4.0.
Gebruikersmacro's worden ondersteund, sinds Zabbix 3.4.0.
Verschillende bewerkingen kunnen aan dezelfde stap worden toegewezen. Als deze bewerkingen verschillende stapduur hebben, wordt de kortste in aanmerking genomen en toegepast op de stap.
Bewerkingstype: bericht verzenden
Versturen naar gebruikersgroepen
Versturen naar gebruikers
Alleen versturen naar
Aangepast bericht
Onderwerp
Bericht
Bewerkingstype: externe opdracht
Doellijst
Voorwaarden Voorwaarde voor het uitvoeren van de bewerking:
Niet geaccepteerd - alleen wanneer de gebeurtenis niet is geaccepteerd
Geaccepteerd - alleen wanneer de gebeurtenis is geaccepteerd.
Voorwaarden optie is niet beschikbaar voor Servicetacties.

Als u klaar bent, klikt u op Toevoegen om de bewerking toe te voegen aan de lijst met Bewerkingen.