3 Operacions de recuperació

Vista general

Les operacions de recuperació us permeten rebre una notificació quan es resolguin els problemes.

Els missatges i les comandes remotes són compatibles amb les operacions de recuperació. Tot i que es poden afegir diverses operacions, no s'admet l'escalada: totes les operacions s'assignen a una sola etapa i, per tant, s'executaran simultàniament.

Casos d'ús

Alguns casos d'ús per a les operacions de recuperació són:

  1. Notifiqueu durant una recuperació a tots els usuaris que hagin sigut informats del problema: - Trieu "Enviar missatge de recuperació" com a tipus d'operació.
  2. Feu diverses operacions en recuperar: envieu una notificació i executeu l'ordre remota: - Afegiu tipus d'operacions per enviar missatges i executar l'ordre.
  3. Obriu un cas al sistema d'assistència/ticketing extern i tanqueu-lo quan es resolgui el problema: - Crear un script extern que es comuniqui amb el sistema d'assistència. - Crear una acció amb una operació que executa aquest script i, per tant, obre un cas. - Tindre una operació de recuperació que executi aquest script amb altres paràmetres i tanqui el cas. - Empreu la macro {EVENT.ID} per fer referència al problema original.

Configuració d'una operació de recuperació

Per configurar una operació de recuperació, aneu a la pestanya Operacions a la configuració d'acció.

Per configurar els detalls d'una nova operació de recuperació, feu clic a al bloc d'Operacions de recuperació. Per editar una operació existent, feu clic a al costat de l'operació. S'obrirà una finestra emergent on podeu editar els detalls del pas de l'operació.

Detalls de l'operació de recuperació

Hi ha tres tipus d'operacions disponibles per als esdeveniments de recuperació: - Enviar missatge - envia un missatge de recuperació a l'usuari especificat - Notificar a tots els implicats - envia un missatge de recuperació a tots els usuaris que van rebre una notificació de l'esdeveniment problemàtic - <nom de la comanda remota> - executa una comanda remota. Les ordres són disponibles per a l'execució si s'han definit prèviament a scripts globals amb Action Operation triat com a àmbit.

A continuació es descriuen els paràmetres per a cada tipus d'operació. Tots els camps d'entrada obligatoris són marcats amb un asterisc vermell. Quan hagueu acabat, feu clic a Afegir per afegir una operació a la llista d'Operacions de recuperació.

Tingueu en compte que si el mateix destinatari es defineix a diversos tipus de transaccions sense especificar un missatge personalitzat, no s'enviaran pas notificacions duplicades.

Tipus d'operació: enviar un missatge

Paràmetre Descripció
Enviar a grups d'usuaris Trieu els grups d'usuaris als quals enviar el missatge de recuperació.
El grup d'usuaris ha de tindre almenys permisos de "lectura" a l'equip per tal de ser notificat.
Enviar als usuaris Trieu els usuaris als quals enviar el missatge de recuperació.
L'usuari ha de tindre almenys permisos de "lectura" a l'equip per tal de ser notificat.
Envia només a Envia el missatge de recuperació predeterminat a tots els tipus de suport definits o a un seleccionat.
Missatge personalitzat Si es tria, es pot definir un missatge personalitzat.
Assumpte Assumpte del missatge personalitzat. El tema pot contenir macros.
Missatge El missatge personalitzat. El missatge pot contindre macros.

Tipus d'operació: comanda remota

Paràmetre Descripció
Llistat d'objectius Trieu els objectius on executar la comanda:
Equip actual - La comanda s'executa a l'equip del trigger que va provocar l'esdeveniment problemàtic. Aquesta opció no funcionarà si hi ha diversos equips al trigger.
Equip - trieu l'equip o equips on executar la comanda.
Grup d'equips - trieu el o els grups d'equips on executar la comanda. L'especificació d'un grup d'equips pare inclou implícitament tots els grups d'equip descendents. Per tant, la comanda remota també s'executarà en equips en grups desdencents.
Una comanda en un equip només s'executa un cop, encara que l'equip coincideixi més d'una vegada (per exemple, des de diversos grups d'equips; individualment i des d'un grup d'equips).
El llistat d'objectius no té sentit si la comanda s'executa al servidor Zabbix. La tria de diversos objectius en aquest cas només fa que la comanda s'executi al servidor diversos cops.
Tingueu en compte que per als scripts globals, la tria d'objectius també depèn de la configuració Hostgroup a la configuració d'script global.

Tipus d'operació: notificar totes les persones involucrades

Paràmetre Descripció
Missatge personalitzat Si es tria, es pot definir un missatge personalitzat.
Assumpte Assumpte del missatge personalitzat. El tema pot contindre macros.
Missatge El missatge personalitzat. El missatge pot contindre macros.