3 Hersteloperaties

Overzicht

Hersteloperaties stellen je in staat om op de hoogte te worden gesteld wanneer problemen worden opgelost.

Zowel berichten als externe opdrachten worden ondersteund in hersteloperaties. Hoewel meerdere operaties kunnen worden toegevoegd, wordt escalatie niet ondersteund - alle operaties zijn toegewezen aan één enkele stap en zullen dus gelijktijdig worden uitgevoerd.

Gebruiksscenario's

Enkele gebruiksscenario's voor hersteloperaties zijn als volgt:

 1. Meld alle gebruikers die op de hoogte zijn gebracht van het probleem wanneer het is opgelost:
  • Selecteer Alle betrokkenen op de hoogte stellen als type operatie.
 2. Voer meerdere operaties uit bij herstel: stuur een melding en voer een externe opdracht uit:
  • Voeg operatietypes toe voor het verzenden van een bericht en het uitvoeren van een opdracht.
 3. Open een ticket in een extern helpdesk/ticketingsysteem en sluit het wanneer het probleem is opgelost:
  • Maak een extern script aan dat communiceert met het helpdesksysteem.
  • Maak een actie aan met een operatie die dit script uitvoert en zo een ticket opent.
  • Voeg een hersteloperatie toe die dit script met andere parameters uitvoert en het ticket sluit.
  • Gebruik de macro {EVENT.ID} om te verwijzen naar het oorspronkelijke probleem.

Het configureren van een hersteloperatie

Om een hersteloperatie te configureren, ga naar het tabblad Operaties in de configuratie van acties.

Om de details van een nieuwe hersteloperatie te configureren, klik je op in het blok Hersteloperaties. Om een bestaande operatie te bewerken, klik je op naast de operatie. Er wordt een pop-upvenster geopend waarin je de details van de operatiestap kunt bewerken.

Details van hersteloperatie

Er zijn drie operationele types beschikbaar voor herstelgebeurtenissen:

 • Bericht verzenden - stuur een herstelbericht naar de opgegeven gebruiker;
 • Alle betrokkenen op de hoogte stellen - stuur een herstelbericht naar alle gebruikers die op de hoogte zijn gebracht van het probleem;
 • <naam van externe opdracht> - voer een externe opdracht uit. Opdrachten zijn beschikbaar voor uitvoering als ze eerder zijn gedefinieerd in globale scripts met Actieoperatie geselecteerd als hun reikwijdte.

De parameters voor elk operatietype worden hieronder beschreven. Alle verplichte invoervelden zijn gemarkeerd met een rode asterisk. Als je klaar bent, klik dan op Toevoegen om de operatie aan de lijst met Hersteloperaties toe te voegen.

Merk op dat als dezelfde ontvanger wordt gedefinieerd in verschillende operatietypes zonder een gespecificeerd Aangepast bericht, er geen duplicaatmeldingen worden verzonden.

Operatietype: bericht verzenden

Parameter Beschrijving
Verzenden naar gebruikersgroepen Klik op Toevoegen om gebruikersgroepen te selecteren waarnaar het herstelbericht moet worden verzonden.
De gebruikersgroep moet ten minste "lees" rechten hebben voor de host om op de hoogte te worden gesteld.
Verzenden naar gebruikers Klik op Toevoegen om gebruikers te selecteren waarnaar het herstelbericht moet worden verzonden.
De gebruiker moet ten minste "lees" rechten hebben voor de host om op de hoogte te worden gesteld.
Alleen verzenden naar Stuur het standaard herstelbericht naar alle gedefinieerde mediatypen of slechts naar een geselecteerde.
Aangepast bericht Indien geselecteerd, kan een aangepast bericht worden gedefinieerd.
Onderwerp Onderwerp van het aangepaste bericht. Het onderwerp kan macro's bevatten.
Bericht Het aangepaste bericht. Het bericht kan macro's bevatten.

Operatietype: externe opdracht

Parameter Beschrijving
Doelwitlijst Selecteer doelwitten waarop de opdracht moet worden uitgevoerd:
Huidige host - de opdracht wordt uitgevoerd op de host van de trigger die het probleemgebeurtenis heeft veroorzaakt. Deze optie werkt niet als er meerdere hosts zijn in de trigger.
Host - selecteer host(s) waarop de opdracht moet worden uitgevoerd.
Hostgroep - selecteer hostgroep(en) waarop de opdracht moet worden uitgevoerd. Het opgeven van een bovenliggende hostgroep selecteert impliciet alle geneste hostgroepen. Hierdoor wordt de externe opdracht ook uitgevoerd op hosts uit geneste groepen.
Een opdracht op een host wordt slechts één keer uitgevoerd, zelfs als de host meerdere keren overeenkomt (bijv. vanuit verschillende hostgroepen; individueel en vanuit een hostgroep).
De doelwitlijst is betekenisloos als de opdracht wordt uitgevoerd op de Zabbix-server. Het selecteren van meer doelwitten in dit geval resulteert alleen in meerdere uitvoeringen van de opdracht op de server.
Merk op dat voor globale scripts de selectie van doelwitten ook afhangt van de instelling Hostgroep in de configuratie van het globale script.

Operatietype: alle betrokkenen op de hoogte stellen

Parameter Beschrijving
Aangepast bericht Indien geselecteerd, kan een aangepast bericht worden gedefinieerd.
Onderwerp Onderwerp van het aangepaste bericht. Het onderwerp kan macro's bevatten.
Bericht Het aangepaste bericht. Het bericht kan macro's bevatten.