3 Nesting

Overzicht

Nesting is een manier waarop één template één of meerdere andere templates omvat.

Aangezien het zinvol is om entiteiten op individuele templates te scheiden voor verschillende services, applicaties, enzovoort, kunt u uiteindelijk eindigen met behoorlijk wat templates die allemaal aan veel hosts moeten worden gekoppeld. Om het overzicht te vereenvoudigen, is het mogelijk om enkele templates samen te voegen in één enkele template.

Het voordeel van nesting is dat u slechts één template ("nest", bovenliggende template) aan de host hoeft te koppelen en de host zal automatisch alle entiteiten van de gekoppelde templates ("geneste", onderliggende templates) erven. Bijvoorbeeld, als we templates T1 en T2 aan template T3 koppelen, vullen we T3 aan met entiteiten uit T1 en T2, en niet andersom. Als we template A aan templates B en C koppelen, vullen we B en C aan met entiteiten uit A.

Het configureren van geneste templates

Om templates te koppelen, moet u een bestaande template of een nieuwe nemen, en vervolgens:

  • Open het configuratieformulier voor templates
  • Zoek het veld Templates
  • Klik op Selecteren om het pop-upvenster Templates te openen
  • In het pop-upvenster kiest u de benodigde templates en klikt u vervolgens op Selecteren om de templates aan de lijst toe te voegen
  • Klik op Toevoegen of Bijwerken in het configuratieformulier voor templates

Op deze manier zullen alle entiteiten van de bovenliggende template, evenals alle entiteiten van gekoppelde templates (zoals items, triggers, grafieken, enzovoort) nu verschijnen in de templateconfiguratie, met uitzondering van gekoppelde template dashboards, die echter wel zullen worden geërfd door hosts.

Om een van de gekoppelde templates los te koppelen, gebruikt u in hetzelfde formulier de knoppen Ontkoppelen of Ontkoppelen en wissen en klikt u op Bijwerken.

Als u de optie Ontkoppelen kiest, wordt simpelweg de associatie met de gekoppelde template verwijderd, zonder dat alle entiteiten (items, triggers, grafieken, enzovoort) worden verwijderd.

Als u de optie Ontkoppelen en wissen kiest, wordt zowel de associatie met de gekoppelde template als alle entiteiten (items, triggers, grafieken, enzovoort) verwijderd.