2. Definicions

Vista general

En aquesta secció aprendreu el significat d'alguns termes molt emprats a Zabbix.

Definicions

equip

- qualsevol dispositiu físic o virtual, aplicació, servei, o qaulsevol altra col·lecció lògica de paràmetres monitorats.

grup d'equips

- **una agrupació lògica d'equips; pot contindre equips i plantilles. Els equips i les plantilles d'un grup d'equips no cap relació entre ells. Els grups d'equip s'empren quan s'assignen drets d'accés als equips per a diferents grups d'usuaris.*

element

- una dada concreta que voleu rebre d'un equip, una mètrica de dades.

preprocessament del valor

- una transformació del valor d'una mètrica rebuda abans de desar-la a la base de dades.

trigger

- una expressió lògica que defineix un llindar de problema i que s'empra per "avaluar" les dades rebudes en els elements.

Quan les dades rebudes superen el llindar, els triggers passen de "D'acord" a "Problema". Quan les dades rebudes estan per sota del llindar, els triggers romanen o tornen a l'estat "D'acord".

esdeveniment

- una única ocurrència d'alguna cosa que mereix atenció, com ara un canvi d'estat d'activació, un registre automàtic d'un agent o un descoberta d'agent.

etiqueta d'esdeveniment

- una etiqueta predefinida per a l'esdeveniment. Es pot emprar en la correlació d'esdeveniments, la granularitat dels permisos, etc.

correlació d'esdeveniments

- un mètode per correlacionar problemes amb la seva resolució d'una manera flexible i precisa.

Per exemple, podeu definir que un problema notificat per un trigger es pot resoldre mitjançant un altre trigger, que fins i tot pot emprar un mètode de recollida de dades diferent.

problema

- un disparador en estat "Problema"

Actualització del problema

- opcions de gestió de problemes proporcionades per Zabbix, com ara afegir comentaris, reconèixer, canviar la gravetat o tancar manualment.

acció

- una manera predefinida de reaccionar davant un esdeveniment.

Una acció consta d'operacions (per exemple, enviar una notificació) i condicions (quan es realitza l'operació)

escalada

- un escenari personalitzat per realitzar operacions en una acció; una seqüència d'enviament de notificacions/execució d'ordres remotes.

suport

- una manera de lliurar notificacions; canal de lliurament.

notificació

- un missatge sobre un esdeveniment enviat a un usuari a través del canal escollit (mitjans de comunicació).

comanda remota

- una ordre predefinida que s'executa automàticament en un equip monitorat en determinades condicions.

plantilla

- un conjunt d'entitats (elements, triggers, gràfics, pantalles, aplicacions, regles de descoberta de baix nivell, escenaris web) llestes per aplicar-se a un o més equips.

L'objectiu de les plantilles és accelerar el desplegament de tasques de monitoratge en un equip; també per facilitar l'aplicació de modificacions col·lectives a les tasques de seguiment. Les plantilles són directament vinculades a equips individuals.

escenari web

- una o més peticions HTTP per comprovar la disponibilitat d'un lloc web.

interfície web

- la interfície web proporcionada amb Zabbix.

tauler

- secció personalitzable de la interfície web que mostra resums i vistes d'informació important en unitats visuals anomenades ginys.

giny

- unitat visual que mostra informació d'un determinat tipus i de fonts (un resum, un mapa, un gràfic, el rellotge, etc.), emprada en un tauler.

API Zabbix

- * L'API Zabbix us permet emprar el protocol JSON RPC per crear, actualitzar i recuperar objectes Zabbix (com ara equips, elements, gràfics i altres) o realitzar altres tasques personalitzades*

Servidor Zabbix

- un procés central del programari Zabbix que realitza el monitoratge, interactua amb proxys i agents de Zabbix, calcula triggers i envia notificacions; es pot entendre com un dipòsit central de dades.

proxy Zabbix

- un procés que pot recopilar dades en nom del servidor Zabbix, traient part de la càrrega de processament del servidor.

agent Zabbix

- un procés desplegat als objectius per monitorar activament els recursos i les aplicacions locals.

Zabbix agent 2

- una nova generació d'agents Zabbix per monitorar activament els recursos i aplicacions locals, permetent emprar connectors personalitzats per al monitoratge.

Com que l'agent Zabbix 2 comparteix moltes característiques amb l'agent Zabbix, el terme "agent Zabbix" a la documentació es refereix tant a l'agent Zabbix com a l'agent Zabbix 2, si el comportament funcional és el mateix. L'agent Zabbix 2 només s'anomena específicament quan difereix la seva funcionalitat.

xifrat

- suport per a la comunicació xifrada entre components Zabbix (servidor, proxy, agent, utilitats zabbix_sender i zabbix_get) Emprant el protocol TLS (Transport Layer Security).

descoberta de xarxa

- descoberta automàtica de dispositius de xarxa.

descoberta de baix nivell

- descoberta automàtica d'entitats de baix nivell en un dispositiu concret (per exemple: sistemes de fitxers, interfícies de xarxa, etc.).

regla de descoberta de baix nivell

- conjunt de definicions per a la descoberta automàtica d'entitats de baix nivell en un dispositiu

prototip d'element

- una mètrica amb alguns paràmetres com a variables, preparada per a la descoberta de baix nivell. Després de la descoberta de baix nivell, les variables es substitueixen automàticament pels paràmetres descoberts reals i la mètrica comença a recollir dades automàticament.

prototip de trigger

- un trigger amb alguns paràmetres com a variables, llest per a la descoberta de baix nivell. Després de la descoberta de baix nivell, les variables es substitueixen automàticament amb els paràmetres descoberts reals i el trigger comença automàticament a avaluar les dades.

Els prototips d'algunes altres entitats Zabbix també s'empren a la descoberta de baix nivell: prototips de gràfics, prototips d'equip, prototips de grups d'equip.

registre automàtic de l'agent

- procés automatitzat pel qual un agent Zabbix es registra com a equip i comença a ser monitorat.