Table of Contents

2. Definities

Overzicht

In dit gedeelte kunt u de betekenis leren van enkele termen die vaak worden gebruikt in Zabbix.

Definitie

host

 • een genetwerkt apparaat dat je wilt monitoren, met IP/DNS.

hostgroep

 • een logische groepering van hosts; het kan hosts en sjablonen bevatten. Hosts en sjablonen binnen een hostgroep zijn op geen enkele manier aan elkaar gekoppeld. Hostgroepen worden gebruikt bij het toewijzen van toegangsrechten voor hosts aan verschillende gebruikersgroepen.

item

 • een specifiek stuk gegevens dat je wilt ontvangen van een host, een meetwaarde van gegevens.

waarde voorverwerking

 • een transformatie van de ontvangen meetwaarde voordat deze in de database wordt opgeslagen.

trigger

 • een logische expressie die een probleemdrempel definieert en wordt gebruikt om gegevens die in items zijn ontvangen te "evalueren".

Als ontvangen gegevens boven de drempelwaarde liggen, gaan triggers van 'Ok' naar een 'Probleem'-status. Als ontvangen gegevens onder de drempelwaarde liggen, blijven triggers in een 'Ok'-status of keren ze terug naar die status.

event

 • een enkele gebeurtenis die aandacht verdient, zoals het veranderen van de status van een trigger of een ontdekking/autoregistratie van een agent.

gebeurtenis-tag

 • een vooraf gedefinieerde marker voor de gebeurtenis. Deze kan worden gebruikt bij gebeurteniscorrelatie, fijnmazige toestemmingsverlening, enzovoort.

gebeurteniscorrelatie

 • een methode om problemen flexibel en nauwkeurig te correleren met hun oplossingen.

Bijvoorbeeld, je kunt definiëren dat een probleem gemeld door één trigger kan worden opgelost door een andere trigger, die zelfs een andere methode voor gegevensverzameling kan gebruiken.

probleem

 • een trigger die zich in de "Probleem"-status bevindt.

probleemupdate

 • probleembeheeropties die Zabbix biedt, zoals het toevoegen van een opmerking, erkennen, het wijzigen van de ernst of handmatig sluiten.

actie

 • een vooraf gedefinieerde manier om te reageren op een gebeurtenis.

Een actie bestaat uit bewerkingen (bijv. het verzenden van een melding) en voorwaarden (wanneer de bewerking wordt uitgevoerd).

escalatie

 • een aangepast scenario voor het uitvoeren van bewerkingen binnen een actie; een opeenvolging van meldingen verzenden/op afstand opdrachten uitvoeren.

medium

 • een manier om meldingen af te leveren; een afleverkanaal.

melding

 • een bericht over een gebeurtenis dat naar een gebruiker wordt gestuurd via het gekozen mediumkanaal.

op afstand uitgevoerde opdracht

 • een vooraf gedefinieerde opdracht die automatisch wordt uitgevoerd op een bewaakte host op basis van bepaalde voorwaarden.

sjabloon

 • een set entiteiten (items, triggers, grafieken, regels voor lage niveau-ontdekking, web-scenario's) die gereed zijn om op één of meerdere hosts te worden toegepast.

De functie van sjablonen is om het implementeren van monitoringstaken op een host te versnellen, en ook om het gemakkelijker te maken om massawijzigingen aan monitoringstaken toe te passen. Sjablonen zijn direct gekoppeld aan individuele hosts.

web-scenario

 • één of meerdere HTTP-verzoeken om de beschikbaarheid van een website te controleren.

frontend

 • de webinterface die wordt geleverd bij Zabbix.

dashboard

 • een aanpasbaar gedeelte van de webinterface dat samenvattingen en visualisaties weergeeft van belangrijke informatie in visuele eenheden genaamd widgets.

widget

 • een visuele eenheid die informatie weergeeft van een bepaald type en bron (een samenvatting, een kaart, een grafiek, de klok, enzovoort), gebruikt in het dashboard.

Zabbix API

 • Zabbix API stelt je in staat om het JSON-RPC-protocol te gebruiken om Zabbix-objecten te maken, bij te werken en op te halen (zoals hosts, items, grafieken en anderen) of andere aangepaste taken uit te voeren.

Zabbix-server

 • een centraal proces van de Zabbix-software dat monitoring uitvoert, communiceert met Zabbix-proxies en agents, triggers berekent, meldingen verstuurt; een centrale opslagplaats van gegevens.

Zabbix-proxy

 • een proces dat namens de Zabbix-server gegevens kan verzamelen, waardoor de server enig verwerkingswerk kan verlichten.

Zabbix-agent

 • een proces dat wordt ingezet op bewakingsdoelen om actief lokale bronnen en toepassingen te bewaken.

Zabbix-agent 2

 • een nieuwe generatie Zabbix-agent om actief lokale bronnen en toepassingen te bewaken, waardoor aangepaste plug-ins voor monitoring kunnen worden gebruikt.

Omdat Zabbix agent 2 veel functionaliteit deelt met Zabbix agent, wordt de term "Zabbix agent" in de documentatie gebruikt voor zowel Zabbix agent als Zabbix agent 2, als het functionele gedrag hetzelfde is. Zabbix agent 2 wordt alleen specifiek genoemd wanneer de functionaliteit verschilt.

encryptie

- ondersteuning voor versleutelde communicatie tussen Zabbix-componenten (server, proxy, agent, zabbix_sender en zabbix_get hulpprogramma's) met behulp van het Transport Layer Security (TLS) protocol.

netwerkontdekking

- geautomatiseerde ontdekking van netwerkapparaten.

ontdekking op laag niveau

- geautomatiseerde ontdekking van entiteiten op laag niveau op een specifiek apparaat (bijv. bestandssystemen, netwerkinterfaces, enz.).

ontdekkingsregel op laag niveau

- set definities voor geautomatiseerde ontdekking van entiteiten op laag niveau op een apparaat.

item-prototype

- een metrisch met bepaalde parameters als variabelen, klaar voor ontdekking op laag niveau. Na ontdekking op laag niveau worden de variabelen automatisch vervangen door de werkelijke ontdekte parameters en begint de metriek automatisch gegevens te verzamelen.

trigger-prototype

- een trigger met bepaalde parameters als variabelen, klaar voor ontdekking op laag niveau. Na ontdekking op laag niveau worden de variabelen automatisch vervangen door de werkelijke ontdekte parameters en begint de trigger automatisch gegevens te evalueren.

Prototypes van enkele andere Zabbix-entiteiten worden ook gebruikt bij ontdekking op laag niveau - grafiekprototypes, host-prototypes, hostgroep-prototypes.

agent-autoregistratie

- geautomatiseerd proces waarbij een Zabbix-agent zelf wordt geregistreerd als een host en wordt gestart met monitoren.