6 Onstabiele releases

Overzicht

Pakketten voor minor Zabbix-versies (bijvoorbeeld Zabbix 6.0.x) release-kandidaten worden aangeboden vanaf Zabbix 6.0.9.

De onderstaande instructies zijn voor het inschakelen van de onstabiele Zabbix-release repositories (standaard uitgeschakeld).

Installeer eerst of update naar het nieuwste zabbix-release-pakket. Om rc-pakketten op uw systeem in te schakelen, volg je de onderstaande stappen:

Red Hat Enterprise Linux

Open het bestand /etc/yum.repos.d/zabbix.repo en stel enabled=1 in voor de zabbix-unstable repo.

[zabbix-unstable]
    name=Zabbix Official Repository (onstabiel) - $basearch
    baseurl=https://repo.zabbix.com/zabbix/5.5/rhel/8/$basearch/
    enabled=1
    gpgcheck=1
    gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-ZABBIX-A14FE591

Debian/Ubuntu

Open het bestand /etc/apt/sources.list.d/zabbix.list en verwijder het commentaar bij "Zabbix unstable repository".

# Zabbix unstable repository
    deb https://repo.zabbix.com/zabbix/5.5/debian bullseye main
    deb-src https://repo.zabbix.com/zabbix/5.5/debian bullseye main

SUSE

Open het bestand /etc/zypp/repos.d/zabbix.repo en stel enable=1 in voor de zabbix-unstable repository.

[zabbix-unstable]
    name=Zabbix Official Repository
    type=rpm-md
    baseurl=https://repo.zabbix.com/zabbix/5.5/sles/15/x86_64/
    gpgcheck=1
    gpgkey=https://repo.zabbix.com/zabbix/5.5/sles/15/x86_64/repodata/repomd.xml.key
    enabled=1
    update=1