2 SLA

Vista general

Un cop creats els serveis, podeu començar a monitorar si el seu rendiment és dins de l'acord de nivell de servei (SLA).

La secció de menú Serveis->SLA us permet configurar els SLA per a diversos serveis. Un SLA a Zabbix defineix l'objectiu de nivell de servei (SLO), el calendari de disponibilitat esperat i els temps d'inactivitat planificats.

Els SLA i els serveis corresponen a etiquetes de servei. El mateix SLA es pot aplicar a diversos serveis; el rendiment es mesurarà per separat per a cada servei corresponent. Un sol servei pot tindre assignats diversos SLA; les dades de cada SLA es mostraran per separat.

En els informes de SLA, Zabbix proporciona dades de l'indicador de nivell de servei (SLI), que mesuren la disponibilitat real del servei. El compliment d'un servei amb els objectius de l'SLA es determina comparant el SLO (disponibilitat esperada en %) amb el SLI (disponibilitat real en %).

Configuració

Per crear un SLA nou, feu clic al botó Crea SLA.

La pestanya SLA s'empra per especificar paràmetres generals de SLA.

Paràmetre Descripció
Nom Introduïu el nom del SLA.
SLO Introduïu l'objectiu de nivell de servei (SLO) en percentatge.
Període de l'informe Seleccionar el període afectarà els períodes emprats a l'informe SLA - Diari, Semanal, Mensual, Quatrimestral o Anual.
Zona horària Trieu la zona horària del SLA.
Programació Trieu la programació SLA: 24x7 o personalitzada.
Data efectiva Trieu la data d'inici per al càlcul de SLA.
Etiquetes de servei Afegiu etiquetes de servei per identificar els serveis als quals s'ha d'aplicar aquest SLA.
Nom - nom de l'etiqueta de servei, ha de ser una coincidència exacta, distingeix entre majúscules i minúscules.
Operació - trieu Igual si el valor de l'etiqueta ha de coincidir exactament (distingeix entre majúscules i minúscules) o Conté si una part del valor de l'etiqueta ha de coincidir (no distingeix entre majúscules i minúscules).
Valor - valor de l'etiqueta de servei que cal cercar en funció de l'operació seleccionada.
L'SLA s'aplica a un servei si almenys una etiqueta de servei coincideix.
Descripció Afegiu una descripció per al SLA.
Activat Marqueu la casella per habilitar el càlcul de SLA.

La pestanya Temps d'inactivitat exclosos us permet especificar els temps d'inactivitat que s'exclouen del càlcul de SLA.

Feu clic a Afegir per configurar el temps d'inactivitat exclòs i, tot seguit, introduïu el nom del període, la data d'inici i la durada.

Informes SLA

El rendiment d'un servei amb un SLA es pot veure a l'informe SLA. Els informes SLA es poden veure:

  • des de la secció SLA fent clic a l'hiperenllaç de l'informe SLA;
  • des de la secció Serveis fent clic al nom de l'SLA a la pestanya d'informació;
  • al giny del tauler de control SLA report.

Un cop configurat un SLA, la pestanya Informació de la secció de serveis també mostrarà informació sobre el rendiment del servei.