3 SLA

Overzicht

Zodra de services zijn aangemaakt, kunt u beginnen met het monitoren of hun prestaties in overeenstemming zijn met de service level agreement (SLA).

Het gedeelte Services->SLA in het menu biedt de mogelijkheid om SLA's te configureren voor verschillende services. Een SLA in Zabbix definieert het service level objective (SLO), het verwachte uptime-schema en geplande downtime.

SLA's en services worden gematcht op basis van service tags. Dezelfde SLA kan worden toegepast op meerdere services - de prestaties worden apart gemeten voor elke overeenkomende service. Een enkele service kan meerdere SLA's hebben toegewezen - gegevens voor elk van de SLA's worden apart weergegeven.

In SLA-rapporten biedt Zabbix Service Level Indicator (SLI) gegevens, die de daadwerkelijke beschikbaarheid van de service meten. Of een service voldoet aan de SLA-doelstellingen wordt bepaald door SLO (verwachte beschikbaarheid in %) te vergelijken met SLI (daadwerkelijke beschikbaarheid in %).

Configuratie

Om een nieuwe SLA te maken, klik op de knop SLA maken.

Het tabblad SLA stelt u in staat om algemene SLA-parameters op te geven.

Afbeelding

Parameter Beschrijving
Naam Voer de naam van de SLA in.
SLO Voer het service level objective (SLO) in als percentage.
Rapportageperiode Het selecteren van de periode zal van invloed zijn op de perioden die worden gebruikt in het SLA-rapport - dagelijks, wekelijks, maandelijks, per kwartaal, of jaarlijks.
Tijdzone Selecteer de SLA-tijdzone.
Schema Selecteer het SLA-schema - 24x7 of aangepast.
Effectieve datum Selecteer de datum waarop de SLA-berekening begint.
Service tags Voeg service tags toe om de services te identificeren waarop deze SLA moet worden toegepast.
Naam - naam van de service tag, moet exact overeenkomen, hoofdlettergevoelig.
Operatie - selecteer Gelijk aan als de tagwaarde exact moet overeenkomen (hoofdlettergevoelig) of Bevat als een deel van de tagwaarde moet overeenkomen (hoofdletterongevoelig).
Waarde - service tagwaarde om naar te zoeken volgens de geselecteerde operatie.
De SLA wordt toegepast op een service als ten minste één service tag overeenkomt.
Beschrijving Voeg een beschrijving toe voor de SLA.
Ingeschakeld Markeer het selectievakje om de SLA-berekening in te schakelen.

Het tabblad Uitgesloten downtimes stelt u in staat om downtimes op te geven die worden uitgesloten van de SLA-berekening.

Afbeelding

Klik op Toevoegen om uitgesloten downtimes te configureren, voer vervolgens de periode naam, startdatum en duur in.

SLA-rapporten

Hoe een service presteert in vergelijking met een SLA is zichtbaar in het SLA-rapport. SLA-rapporten kunnen worden bekeken:

  • vanuit de SLA-sectie door te klikken op de hyperlink voor het SLA-rapport;
  • vanuit de Services-sectie door te klikken op de naam van het SLA in het infotabblad;
  • in het Dashboard widget SLA-rapport.

Zodra een SLA is geconfigureerd, zal het Info-tabblad in de sectie services ook enkele informatie weergeven over de prestaties van de service.