3 Menú d'element

Vista general

El menú contextual d'element ofereix dreceres per executar accions necessàries freqüentment o per navegar a les seccions de la interfície d'usuari relacionades amb un element.

Contingut

El menú contextual de l'element té tres seccions: Visualització, Configuració i Accions.

La secció Visualització conté enllaços a:

  • Darreres dades - obre la secció Darreres dades filtrada per l'equip i l'element actuals.
  • Gràfic - obre un gràfic senzill de l'element actual.
  • Valors - obre la llista de tots els valors rebuts per a l'element actual durant els darrers 60 minuts.
  • 500 valors més recents - obre la llista dels 500 valors més recents per a l'element actual.

La secció Configuració conté enllaços a:

  • Element - obre el formulari de configuració de l'element actual.
  • Triggers - mostra una llista dels triggers existents en funció de l'element actual; fent clic al nom d'un trigger s'obre el formulari de configuració del trigger.
  • Crear trigger - obre un formulari de configuració del trigger per crear un trigger nou basat en l'element actual.
  • Crear un element dependent - obre un formulari de configuració de l'element per crear un element dependent per a l'element actual.
  • Crear una regla de descoberta dependent - obre un formulari de configuració de regla de descoberta per crear una regla de descoberta de baix nivell per a l'element actual.

Els enllaços a Crear un element dependent i Crear una regla de descoberta dependent només s'activen quan s'accedeix al menú contextual de l'element des de la secció Recollida de dades.

Tingueu en compte que la secció de configuració només és disponible per a usuaris administradors i superadministradors.

La secció Accions conté un enllaç a Execute now - l'opció per executar una comprovació per a un valor d'element nou immediatament.

Ubicacions admeses

El menú contextual de l'element és accessible fent clic al nom d'un element en diverses seccions de la interfície, per exemple: