14. Exportació i importació de la configuració

Vista general

La funció d'exportació/importació de Zabbix permet intercanviar diverses entitats de configuració entre un sistema Zabbix i un altre.

Casos d'ús típics d'aquesta funció:

 • compartir plantilles o mapes de xarxa - Els usuaris de Zabbix poden compartir els seus paràmetres de configuració
 • carregar una plantilla a la Comunitat de plantilles Zabbix. Així altres poden descarregar la plantilla i importar-la a Zabbix.
 • integració amb eines de tercers - Els formats universals YAML, XML i JSON permeten la integració i importació/exportació de dades amb eines i aplicacions de tercers
Què podem exportar/importar?

Els objectes que es poden exportar/importar són:

Format d'exportació

Les dades es poden exportar mitjançant la interfície web de Zabbix o Zabbix API. Els formats d'exportació admesos són YAML, XML i JSON.

Detalls sobre l'exportació

 • Tots els elements compatibles s'exporten a un fitxer.
 • Les entitats d'equip i model (elements, triggers, gràfics, regles de descoberta) heretades dels models enllaçats no s'exporten. Qualsevol canvi fet a aquestes entitats a nivell d'equip (com ara canviar l'interval d'elements, canviar l'expressió regular o els prototips afegits a la regla de descoberta de baix nivell) es perdran en exportar. En importar, totes les entitats dels models enllaçats es tornen a crear com al model enllaçat original.
 • Les entitats creades per descoberta de baix nivell i les entitats que en depenen no s'exporten. Per exemple, un trigger creat per a un element generat per una regla LLD no s'exportarà pas.

Detalls sobre la importació

 • La importació s'atura al primer error.
 • Quan actualitzeu imatges existents durant la importació d'imatges, el camp "tipus d'imatge" s'ignora, és a dir, és impossible canviar el tipus d'imatge mitjançant la importació.
 • Quan s'importen equips/plantilles utilitzant l'opció "Esborrar els que manquen", també s'esborraran les macros d'equip/plantilla que no siguin presents al fitxer d'importació.
 • Les etiquetes buides per a elements, triggers, gràfics, aplicacions d'equip/plantilla, discoveryRules, itemPrototypes, triggerPrototypes, graphPrototypes no tenen sentit, és a dir, és el mateix que si faltés. Altres etiquetes, per exemple, les aplicacions d'elements, són significatives, és a dir, l'etiqueta buida significa que no hi ha aplicacions per a l'element, l'etiqueta que manca significa que no actualitzeu les aplicacions.
 • La importació és compatible amb YAML, XML i JSON, el fitxer d'importació ha de tenir una extensió de fitxer correcta: .yaml i .yml per a YAML, .xml per a XML i .json per a JSON. Consulteu informació de compatibilitat sobre les versions XML admeses.
 • La importació només admet fitxers de configuració en codificació UTF-8 (amb o sense BOM); altres codificacions (UTF16LE, UTF16BE, UTF32LE, UTF32BE, etc.) donaran un error de conversió d'importació.

Format base YAML

El format d'exportació YAML conté els nodes següents:

 • Node arrel per l'exportació de Zabbix YAML.
 • Versió d'exportació
zabbix_export:
     version: '6.4'

Altres nodes són dependents d'objectes exportats.

Format XML

El format d'exportació XML conté les etiquetes següents:

 • Capçalera per defecte dels documents XML.Capçalera per defecte dels documents XML.
 • Element arrel per l'exportació XML Zabbix.
 • Versió de l'exportació.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <zabbix_export>
      <version>6.4</version>
    </zabbix_export>

La resta d'etiquetes depenen dels objectes exportats.

Format JSON

El format d'exportació JSON conté els objectes següents:

 • Node arrel per exportació Zabbix JSON.
 • Versió d'exportació.
{
      "zabbix_export": {
        "version": "6.4"
      }
    }

Altres nodes són dependents d'objectes exportats.