14. Configuratie exporteren/importeren

Overzicht

De export-/importfunctionaliteit van Zabbix maakt het mogelijk om verschillende configuratieonderdelen tussen twee Zabbix-systemen uit te wisselen.

Typische gebruikssituaties voor deze functionaliteit:

 • delen van sjablonen of netwerkkaarten - Zabbix-gebruikers kunnen hun configuratieparameters delen.
 • een sjabloon uploaden naar Zabbix Community templates. Anderen kunnen vervolgens het sjabloon downloaden en het bestand in Zabbix importeren.
 • integreren met tools van derden - universele YAML-, XML- en JSON-indelingen maken integratie en gegevensimport/export mogelijk met tools en toepassingen van derden.
Wat kan worden geëxporteerd/geïmporteerd?

Objecten die kunnen worden geëxporteerd/geïmporteerd zijn:

Export format

Gegevens kunnen worden geëxporteerd met behulp van de Zabbix web frontend of Zabbix API. Ondersteunde exportformaten zijn: YAML, XML en JSON.

Details over exporteren

 • Alle ondersteunde elementen worden in één bestand geëxporteerd.
 • Host- en sjabloonentiteiten (items, triggers, grafieken, ontdekking regels) die zijn overgenomen van gekoppelde sjablonen, worden niet geëxporteerd. Alle wijzigingen die aan die entiteiten zijn aangebracht op hostniveau (zoals gewijzigd iteminterval, gewijzigde reguliere expressie of prototypes toegevoegd aan de detectieregel op laag niveau) gaan verloren bij het exporteren; wanneer er wordt geimporteered, worden alle entiteiten uit gekoppelde sjablonen opnieuw gemaakt zoals op de originele gekoppelde sjabloon.
 • Entiteiten gemaakt door detectie op laag niveau en eventuele entiteiten die afhankelijk zijn daarop worden niet geëxporteerd. Bijvoorbeeld, een trigger gemaakt voor een LLD-regel gegenereerd item wordt niet geëxporteerd.

Details over importeren

 • Import stopt bij de eerste fout.
 • Bij het bijwerken van bestaande afbeeldingen tijdens het importeren van afbeeldingen wordt het veld "imagetype" genegeerd, d.w.z. het is niet mogelijk om het afbeeldingstype te wijzigen via import.
 • Bij het importeren van hosts/sjablonen met behulp van de optie "Ontbrekende verwijderen", worden host-/sjabloonmacro's die niet in het importbestand aanwezig zijn, na de import uit de host/sjabloon verwijderd.
 • Lege tags voor items, triggers, grafieken, discoveryRules, itemPrototypes, triggerPrototypes, graphPrototypes zijn betekenisloos, dat wil zeggen het is hetzelfde als wanneer het ontbreekt.
 • Importeren ondersteunt YAML, XML en JSON, het importbestand moet de juiste bestandsextensie hebben: .yaml en .yml voor YAML, .xml voor XML en .json voor JSON. Zie compatibiliteitsinformatie over ondersteunde XML-versies.
 • Importeren ondersteunt alleen configuratiebestanden in UTF-8 codering (met of zonder BOM); andere coderingen (UTF16LE, UTF16BE, UTF32LE, UTF32BE, enz.) resulteren in een importconversiefout.

YAML-basisformaat

zabbix_export:
     versie: '6.0'
     datum: '2020-04-22T06:20:11Z'
zabbix_export:

Hoofdknooppunt voor Zabbix YAML-export.

versie: '6.0'

Versie exporteren.

datum: '2020-04-22T06:20:11Z'

Datum waarop de export is gemaakt in de lange formaat ISO 8601.

Andere knooppunten zijn afhankelijk van geëxporteerde objecten.

XML-indeling

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <zabbix_export>
      <version>6.0</version>
      <date>2020-04-22T06:20:11Z</date>
    </zabbix_export>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Standaardheader voor XML-documenten.

<zabbix_export>

Root-element voor Zabbix XML-export.

<version>6.0</version>

Versie exporteren.

<date>2020-04-22T06:20:11Z</date>

Datum waarop de export is gemaakt in de lange formaat ISO 8601.

Andere tags zijn afhankelijk van geëxporteerde objecten.

JSON-indeling

{
      "zabbix_export": {
        "versie": "6.0",
        "datum": "2020-04-22T06:20:11Z"
      }
    }
 "zabbix_export":

Hoofdknooppunt voor Zabbix JSON-export.

   "versie": "6.0"

Versie exporteren.

   "datum": "2020-04-22T06:20:11Z"

Datum waarop de export is gemaakt in de lange formaat ISO 8601.

Andere knooppunten zijn afhankelijk van geëxporteerde objecten.