This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

2 Sjablonen

Overzicht

Sjablonen worden geëxporteerd met veel gerelateerde objecten en objectrelaties.

Sjabloonexport bevat:

 • gekoppelde hostgroepen
 • sjabloondata
 • koppeling met andere sjablonen
 • koppeling met hostgroepen
 • direct gekoppelde items
 • direct gekoppelde triggers
 • direct gekoppelde grafieken
 • direct gekoppelde dashboards
 • direct gekoppelde ontdekkingsregels met alle prototypen
 • direct gekoppelde webscenario's
 • waardekaarten

Exporteren

Om sjablonen te exporteren, volgt u deze stappen:

 • Ga naar: ConfiguratieSjablonen
 • Vink de selectievakjes van de sjablonen aan die u wilt exporteren
 • Klik op Exporteren onderaan de lijst

Afhankelijk van het geselecteerde formaat worden sjablonen geëxporteerd naar een lokaal bestand met een standaardnaam:

 • zabbix_export_templates.yaml - in YAML-export (standaardoptie voor export)
 • zabbix_export_templates.xml - in XML-export
 • zabbix_export_templates.json - in JSON-export

Importeren

Om sjablonen te importeren, volgt u deze stappen:

 • Ga naar: ConfiguratieSjablonen
 • Klik aan de rechterkant op Importeren
 • Selecteer het importbestand
 • Vink de vereiste opties aan in de importregels
 • Klik op Importeren

Alle verplichte invoervelden zijn gemarkeerd met een rood asterisk.

Importregels:

Regel Beschrijving
Bestaande bijwerken Bestaande elementen worden bijgewerkt met gegevens uit het importbestand. Anders worden ze niet bijgewerkt.
Nieuwe maken De import voegt nieuwe elementen toe met gegevens uit het importbestand. Anders worden ze niet toegevoegd.
Ontbrekende verwijderen De import verwijdert bestaande elementen die niet in het importbestand voorkomen. Anders worden ze niet verwijderd.
Als Ontbrekende verwijderen is aangevinkt voor sjabloonschakeling, wordt bestaande sjabloonschakeling die niet in het importbestand voorkomt, losgekoppeld. Sinds Zabbix 6.0.13 worden entiteiten (items, triggers, grafieken, enz.) die zijn overgenomen van de losgekoppelde sjablonen niet verwijderd (tenzij de optie Ontbrekende verwijderen ook is geselecteerd voor elke entiteit).

Op het volgende scherm kunt u de inhoud van een te importeren sjabloon bekijken. Als dit een nieuw sjabloon is, worden alle elementen in het groen weergegeven. Als u een bestaand sjabloon bijwerkt, worden nieuwe sjabloonelementen gemarkeerd in het groen; verwijderde sjabloonelementen worden gemarkeerd in het rood; elementen die niet zijn veranderd, worden weergegeven op een grijze achtergrond.

Het menu aan de linkerkant kan worden gebruikt om door de lijst met wijzigingen te navigeren. De sectie Bijgewerkt geeft alle wijzigingen weer die zijn aangebracht in bestaande sjabloonelementen. De sectie Toegevoegd vermeldt nieuwe sjabloonelementen. De elementen in elke sectie zijn gegroepeerd per elementtype; klik op de grijze pijl naar beneden om de groep elementen uit te vouwen of samen te vouwen.

Controleer de sjabloonaanpassingen en druk vervolgens op Importeren om de sjabloon te importeren. Een succes- of foutmelding van de import wordt weergegeven in de frontend.

Export formaat

Exporteerformaat in YAML:

zabbix_export:
     version: '6.0'
     date: '2021-08-31T12:40:55Z'
     groups:
      - uuid: a571c0d144b14fd4a87a9d9b2aa9fcd6
       name: Templates/Applications
     templates:
      - uuid: 56079badd056419383cc26e6a4fcc7e0
       template: VMware
       name: VMware
       description: |
        You can discuss this template or leave feedback on our forum https://www.zabbix.com/forum/zabbix-suggestions-and-feedback/
        
        Template tooling version used: 0.38
       templates:
        - name: 'VMware macros'
       groups:
        - name: Templates/Applications
       items:
        - uuid: 5ce209f4d94f460488a74a92a52d92b1
         name: 'VMware: Event log'
         type: SIMPLE
         key: 'vmware.eventlog[{$VMWARE.URL},skip]'
         history: 7d
         trends: '0'
         value_type: LOG
         username: '{$VMWARE.USERNAME}'
         password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
         description: 'Collect VMware event log. See also: https://www.zabbix.com/documentation/6.0/manual/config/items/preprocessing/examples#filtering_vmware_event_log_records'
         tags:
          - tag: Application
           value: VMware
        - uuid: ee2edadb8ce943ef81d25dbbba8667a4
         name: 'VMware: Full name'
         type: SIMPLE
         key: 'vmware.fullname[{$VMWARE.URL}]'
         delay: 1h
         history: 7d
         trends: '0'
         value_type: CHAR
         username: '{$VMWARE.USERNAME}'
         password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
         description: 'VMware service full name.'
         preprocessing:
          - type: DISCARD_UNCHANGED_HEARTBEAT
           parameters:
            - 1d
         tags:
          - tag: Application
           value: VMware
        - uuid: a0ec9145f2234fbea79a28c57ebdb44d
         name: 'VMware: Version'
         type: SIMPLE
         key: 'vmware.version[{$VMWARE.URL}]'
         delay: 1h
         history: 7d
         trends: '0'
         value_type: CHAR
         username: '{$VMWARE.USERNAME}'
         password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
         description: 'VMware service version.'
         preprocessing:
          - type: DISCARD_UNCHANGED_HEARTBEAT
           parameters:
            - 1d
         tags:
          - tag: Application
           value: VMware
       discovery_rules:
        - uuid: 16ffc933cce74cf28a6edf306aa99782
         name: 'Discover VMware clusters'
         type: SIMPLE
         key: 'vmware.cluster.discovery[{$VMWARE.URL}]'
         delay: 1h
         username: '{$VMWARE.USERNAME}'
         password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
         description: 'Discovery of clusters'
         item_prototypes:
          - uuid: 46111f91dd564a459dbc1d396e2e6c76
           name: 'VMware: Status of "{#CLUSTER.NAME}" cluster'
           type: SIMPLE
           key: 'vmware.cluster.status[{$VMWARE.URL},{#CLUSTER.NAME}]'
           history: 7d
           username: '{$VMWARE.USERNAME}'
           password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
           description: 'VMware cluster status.'
           valuemap:
            name: 'VMware status'
           tags:
            - tag: Application
             value: VMware
        - uuid: 8fb6a45cbe074b0cb6df53758e2c6623
         name: 'Discover VMware datastores'
         type: SIMPLE
         key: 'vmware.datastore.discovery[{$VMWARE.URL}]'
         delay: 1h
         username: '{$VMWARE.USERNAME}'
         password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
         item_prototypes:
          - uuid: 4b61838ba4c34e709b25081ae5b059b5
           name: 'VMware: Average read latency of the datastore {#DATASTORE}'
           type: SIMPLE
           key: 'vmware.datastore.read[{$VMWARE.URL},{#DATASTORE},latency]'
           history: 7d
           username: '{$VMWARE.USERNAME}'
           password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
           description: 'Amount of time for a read operation from the datastore (milliseconds).'
           tags:
            - tag: Application
             value: VMware
          - uuid: 5355c401dc244bc588ccd18767577c93
           name: 'VMware: Free space on datastore {#DATASTORE} (percentage)'
           type: SIMPLE
           key: 'vmware.datastore.size[{$VMWARE.URL},{#DATASTORE},pfree]'
           delay: 5m
           history: 7d
           value_type: FLOAT
           units: '%'
           username: '{$VMWARE.USERNAME}'
           password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
           description: 'VMware datastore space in percentage from total.'
           tags:
            - tag: Application
             value: VMware
          - uuid: 84f13c4fde2d4a17baaf0c8c1eb4f2c0
           name: 'VMware: Total size of datastore {#DATASTORE}'
           type: SIMPLE
           key: 'vmware.datastore.size[{$VMWARE.URL},{#DATASTORE}]'
           delay: 5m
           history: 7d
           units: B
           username: '{$VMWARE.USERNAME}'
           password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
           description: 'VMware datastore space in bytes.'
           tags:
            - tag: Application
             value: VMware
          - uuid: 540cd0fbc56c4b8ea19f2ff5839ce00d
           name: 'VMware: Average write latency of the datastore {#DATASTORE}'
           type: SIMPLE
           key: 'vmware.datastore.write[{$VMWARE.URL},{#DATASTORE},latency]'
           history: 7d
           username: '{$VMWARE.USERNAME}'
           password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
           description: 'Amount of time for a write operation to the datastore (milliseconds).'
           tags:
            - tag: Application
             value: VMware
        - uuid: a5bc075e89f248e7b411d8f960897a08
         name: 'Discover VMware hypervisors'
         type: SIMPLE
         key: 'vmware.hv.discovery[{$VMWARE.URL}]'
         delay: 1h
         username: '{$VMWARE.USERNAME}'
         password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
         description: 'Discovery of hypervisors.'
         host_prototypes:
          - uuid: 051a1469d4d045cbbf818fcc843a352e
           host: '{#HV.UUID}'
           name: '{#HV.NAME}'
           group_links:
            - group:
              name: Templates/Applications
           group_prototypes:
            - name: '{#CLUSTER.NAME}'
            - name: '{#DATACENTER.NAME}'
           templates:
            - name: 'VMware Hypervisor'
           macros:
            - macro: '{$VMWARE.HV.UUID}'
             value: '{#HV.UUID}'
             description: 'UUID of hypervisor.'
           custom_interfaces: 'YES'
           interfaces:
            - ip: '{#HV.IP}'
        - uuid: 9fd559f4e88c4677a1b874634dd686f5
         name: 'Discover VMware VMs'
         type: SIMPLE
         key: 'vmware.vm.discovery[{$VMWARE.URL}]'
         delay: 1h
         username: '{$VMWARE.USERNAME}'
         password: '{$VMWARE.PASSWORD}'
         description: 'Discovery of guest virtual machines.'
         host_prototypes:
          - uuid: 23b9ae9d6f33414880db1cb107115810
           host: '{#VM.UUID}'
           name: '{#VM.NAME}'
           group_links:
            - group:
              name: Templates/Applications
           group_prototypes:
            - name: '{#CLUSTER.NAME} (vm)'
            - name: '{#DATACENTER.NAME}/{#VM.FOLDER} (vm)'
            - name: '{#HV.NAME}'
           templates:
            - name: 'VMware Guest'
           macros:
            - macro: '{$VMWARE.VM.UUID}'
             value: '{#VM.UUID}'
             description: 'UUID of guest virtual machine.'
           custom_interfaces: 'YES'
           interfaces:
            - ip: '{#VM.IP}'
       valuemaps:
        - uuid: 3c59c22905054d42ac4ee8b72fe5f270
         name: 'VMware status'
         mappings:
          - value: '0'
           newvalue: gray
          - value: '1'
           newvalue: green
          - value: '2'
           newvalue: yellow
          - value: '3'
           newvalue: red

Element-tags

De waarden van element-tags worden uitgelegd in de onderstaande tabel.

Template tags
Element Element property Required Type Range Description
templates - Root element for templates.
uuid x string Unique identifier for this template.
template x string Unique template name.
name - string Visible template name.
description - text Template description.
groups x Root element for template host groups.
uuid x string Unique identifier for this host group.
name x string Host group name.
templates - Root element for linked templates.
name x string Template name.
tags - Root element for template tags.
tag x string Tag name.
value - string Tag value.
macros - Root element for template user macros.
macro x string User macro name.
type - string 0 - TEXT (default)
1 - SECRET_TEXT
2 - VAULT
Type of the macro.
value - string User macro value.
description - string User macro description.
valuemaps - Root element for template value maps.
uuid x string Unique identifier for this value map.
name x string Value map name.
mapping - Root element for mappings.
value x string Value of a mapping.
newvalue x string New value of a mapping.
Template-item-tags
Element Elementeigenschap Vereist Type Bereik1 Omschrijving
items - Hoofdelement voor items.
uuid x string Unieke identificatie voor het item.
name x string Itemnaam.
type - string 0 - ZABBIX_PASSIVE (standaard)
2 - TRAP
3 - SIMPLE
5 - INTERNAL
7 - ZABBIX_ACTIVE
10 - EXTERNAL
11 - ODBC
12 - IPMI
13 - SSH
14 - TELNET
15 - BEREKEND
16 - JMX
17 - SNMP_TRAP
18 - AFHANKELIJK
19 - HTTP_AGENT
20 - SNMP_AGENT
21 - ITEM_TYPE_SCRIPT
Itemtype.
snmp_oid - string SNMP-object-ID.

Vereist voor SNMP-items.
key x string Item sleutel.
delay - string Standaard: 1m Update-interval van het item.

Accepteert seconden of een tijdeenheid met achtervoegsel (30s, 1m, 2u, 1d).
Optioneel kunnen één of meer aangepaste intervallen worden gespecificeerd als flexibele intervallen of planning.
Meerdere intervallen zijn gescheiden door een puntkomma.
Gebruiker-macro's kunnen worden gebruikt. Een enkele macro moet het hele veld vullen. Meerdere macro's in een veld of macro's vermengd met tekst worden niet ondersteund.
Flexibele intervallen kunnen worden geschreven als twee macro's gescheiden door een schuine streep (bijv. {$FLEX_INTERVAL}/{$FLEX_PERIOD}).
history - string Standaard: 90d Een tijdeenheid voor hoelang de historische gegevens moeten worden bewaard. Tijdeenheid met achtervoegsel, gebruikersmacro of LLD-macro.
trends - string Standaard: 365d Een tijdeenheid voor hoelang de trendgegevens moeten worden bewaard. Tijdeenheid met achtervoegsel, gebruikersmacro of LLD-macro.
status - string 0 - INGESCHAKELD (standaard)
1 - UITGESCHAKELD
Itemstatus.
value_type - string 0 - FLOAT
1 - CHAR
2 - LOG
3 - UNSIGNED (standaard)
4 - TEXT
Type ontvangen waarde.
allowed_hosts - string Lijst met IP-adressen (door komma's gescheiden) van hosts die gegevens mogen verzenden voor het item.

Gebruikt door trapper- en HTTP-agent-items.
units - string Eenheden van teruggegeven waarden (bps, B, enz.).
params - text Aanvullende parameters afhankelijk van het type item:
- uitgevoerd script voor Script-, SSH- en Telnet-items;
- SQL-query voor database monitor-items;
- formule voor berekende items.
ipmi_sensor - string IPMI-sensor.

Alleen gebruikt door IPMI-items.
authtype - string Authenticatietype voor SSH-agent-items:
0 - WACHTWOORD (standaard)
1 - PUBLIEKE_SLEUTEL

Authenticatietype voor HTTP-agent-items:
0 - GEEN (standaard)
1 - BASIS
2 - NTLM
Authenticatietype.

Alleen gebruikt door SSH- en HTTP-agent-items.
username - string Gebruikersnaam voor authenticatie.
Gebruikt bij eenvoudige controle, SSH, Telnet, database monitor, JMX en HTTP-agent-items.

Vereist voor SSH- en Telnet-items.
Indien gebruikt door JMX-agent, moet het wachtwoord ook worden gespecificeerd samen met de gebruikersnaam, of beide eigenschappen moeten leeg blijven.
password - string Wachtwoord voor authenticatie.
Gebruikt bij eenvoudige controle, SSH, Telnet, database monitor, JMX en HTTP-agent-items.

Indien gebruikt door JMX-agent, moet de gebruikersnaam ook worden gespecificeerd samen met het wachtwoord, of beide eigenschappen moeten leeg blijven.
publickey - string Naam van het bestand met de openbare sleutel.

Vereist voor SSH-agent-items.
privatekey - string Naam van het bestand met de privésleutel.

Vereist voor SSH-agent-items.
port - string Aangepoorte gecontroleerd door het item.
Kan gebruikersmacro's bevatten.

Alleen gebruikt door SNMP-items.
description - text Itemomschrijving.
inventory_link - string 0 - GEEN

Gekapitaliseerde naam van een inventarisveld van de host. Bijvoorbeeld:
4 - ALIAS
6 - OS_FULL
14 - HARDWARE
enz.
Inventarisveld van de host dat wordt gevuld door het item.

Zie de hostinventarispagina voor een lijst met ondersteunde inventarisvelden van hosts en hun ID's.
logtimefmt - string Notatie van de tijd in logvermeldingen.
Alleen gebruikt door log-items.
jmx_endpoint - string JMX-eindpunt.

Alleen gebruikt door JMX-agent-items.
url - string URL-tekenreeks.

Alleen vereist voor HTTP-agent-items.
allow_traps - string 0 - NEE (standaard)
1 - JA
Toestaan om de waarde in te vullen zoals bij een trapper-item.

Alleen gebruikt door HTTP-agent-items.
follow_redirects - string 0 - NEE
1 - JA (standaard)
Volg HTTP-response redirects tijdens het ophalen van gegevens.

Alleen gebruikt door HTTP-agent-items.
headers - Hoofdelement voor headers van HTTP(S)-verzoeken, waarbij de naam van de header wordt gebruikt als sleutel en de waarde van de header als waarde.
Alleen gebruikt door HTTP-agent-items.
name x string Naam van de header.
value x string Waarde van de header.
http_proxy - string Verbindingsreeks voor HTTP(S)-proxy.

Alleen gebruikt door HTTP-agent-items.
output_format - string 0 - RAW (standaard)
1 - JSON
Hoe de respons moet worden verwerkt.

Alleen gebruikt door HTTP-agent-items.
post_type - string 0 - RAW (standaard)
2 - JSON
3 - XML
Type postdata body.

Alleen gebruikt door HTTP-agent-items.
posts - string HTTP(S)-verzoeksblok gegevens.

Alleen gebruikt door HTTP-agent-items.
query_fields - Hoofdelement voor queryparameters.

Alleen gebruikt door HTTP-agent-items.
name x string Naam van de parameter.
value - string Waarde van de parameter.
request_method - string 0 - GET (standaard)
1 - POST
2 - PUT
3 - HEAD
Verzoeksmethode.

Alleen gebruikt door HTTP-agent-items.
retrieve_mode - string 0 - BODY (standaard)
1 - HEADERS
2 - BEIDE
Welk deel van de respons moet worden opgeslagen.

Alleen gebruikt door HTTP-agent-items.
ssl_cert_file - string Pad naar het bestand met het openbare SSL-certificaat.

Alleen gebruikt door HTTP-agent-items.
ssl_key_file - string Pad naar het bestand met de privésleutel van SSL.

Alleen gebruikt door HTTP-agent-items.
ssl_key_password - string Wachtwoord voor het SSL-certificaat.

Alleen gebruikt door HTTP-agent-items.
status_codes - string Reeksen vereiste HTTP-statuscodes gescheiden door komma's. Ondersteunt gebruikersmacro's.
Voorbeeld: 200,200-{$M},{$M},200-400

Alleen gebruikt door HTTP-agent-items.
timeout - string Time-out voor verzoek om itemgegevens op te halen. Ondersteunt gebruikersmacro's.

Gebruikt door HTTP-agent- en Script-items.
verify_host - string 0 - NEE (standaard)
1 - JA
Valideer of de hostnaam in de URL in het veld Common Name of een Subject Alternate Name van het hostcertificaat staat.

Alleen gebruikt door HTTP-agent-items.
verify_peer - string 0 - NEE (standaard)
1 - JA
Valideer of het hostcertificaat authentiek is.

Alleen gebruikt door HTTP-agent-items.
parameters - Hoofdelement voor door de gebruiker gedefinieerde parameters.

Alleen gebruikt door Script-items.
name x string Naam van de parameter.

Alleen gebruikt door Script-items.
value - string Waarde van de parameter.

Alleen gebruikt door Script-items.
value map - Waardeafbeelding.
name x string Naam van de waarde afbeelding om te gebruiken voor het item.
preprocessing - Hoofdelement voor voorverwerking van itemwaarden.
step - Individuele stap voor voorverwerking van itemwaarden.
type x string 1 - MULTIPLIER
2 - RTRIM
3 - LTRIM
4 - TRIM
5 - REGEX
6 - BOOL_TO_DECIMAL
7 - OCTAL_TO_DECIMAL
8 - HEX_TO_DECIMAL
9 - SIMPLE_CHANGE (berekend als (ontvangen waarde-vorige waarde))
10 - CHANGE_PER_SECOND (berekend als (ontvangen waarde-vorige waarde)/(tijd nu-tijd van laatste controle))
11 - XMLPAD
12 - JSONPAD
13 - IN_RANGE
14 - MATCHES_REGEX
15 - NOT_MATCHES_REGEX
16 - CONTROLEER_JSON_FOUT
17 - CONTROLEER_XML_FOUT
18 - CONTROLEER_REGEX_FOUT
19 - VERWIJDER_ONGEWIJZIGD
20 - VERWIJDER_ONGEWIJZIGD_HEARTBEAT
21 - JAVASCRIPT
22 - PROMETHEUS_PATTERN
23 - PROMETHEUS_TO_JSON
24 - CSV_TO_JSON
25 - STR_VERVANG
26 - CONTROLEER_NIET_ONDERSTEUND
Type stap voor voorverwerking van itemwaarden.
parameters - Hoofdelement voor parameters van de stap voor voorverwerking van itemwaarden.
parameter x string Individuele parameter van de stap voor voorverwerking van itemwaarden.
error_handler - string 0 - OORSPRONKELIJKE_FOUT (standaard)
1 - WAARDE_WEGGOOIEN
2 - AANGEPASTE_WAARDE
3 - AANGEPASTE_FOUT
Actietype gebruikt bij het falen van de stap voor voorverwerking.
error_handler_params - string Fout afhandelings parameters gebruikt met 'error_handler'.
master_item - Individueel hoofditem masteritem.

Vereist voor afhankelijke items.
key x string Waarde van de master-item sleutel van het afhankelijke item.

Recursie tot 3 afhankelijke items en een maximumaantal afhankelijke items gelijk aan 29999 zijn toegestaan.
triggers - Hoofdelement voor eenvoudige triggers.
Zie voor waarden van trigger-elementtags, het sjabloontag-overzicht trigger tags.
tags - Hoofdelement voor itemtags.
tag x string Naam van de tag.
value - string Tagwaarde.
Template-tags voor regels voor lage-niveau-ontdekking
Element Element-eigenschap Vereist Type Bereik Beschrijving
discovery_rules - Hoofdelement voor regels voor lage-niveau-ontdekking.
Voor de meeste element-tagwaarden, zie element-tagwaarden voor een gewoon item. Alleen de tags die specifiek zijn voor regels voor lage-niveau-ontdekking, worden hieronder beschreven.
type - string 0 - ZABBIX_PASSIVE (standaard)
2 - TRAP
3 - SIMPLE
5 - INTERNAL
7 - ZABBIX_ACTIVE
10 - EXTERNAL
11 - ODBC
12 - IPMI
13 - SSH
14 - TELNET
16 - JMX
18 - DEPENDENT
19 - HTTP_AGENT
20 - SNMP_AGENT
Itemtype.
lifetime - string Standaard: 30d Periode na welke items die niet langer worden ontdekt, worden verwijderd. Seconden, tijdeenheid met suffix of gebruikersmacro.
filter Individuele filter.
evaltype - string 0 - AND_OR (standaard)
1 - AND
2 - OR
3 - FORMULA
Logica om te gebruiken voor het controleren van de voorwaarden van de filter voor de regel voor lage-niveau-ontdekking.
formula - string Aangepaste berekeningsformule voor filtervoorwaarden.
conditions - Hoofdelement voor filtervoorwaarden.
macro x string Naam van lage-niveau-ontdekking macro.
value - string Filterwaarde: reguliere expressie of globale reguliere expressie.
operator - string 8 - MATCHES_REGEX (standaard)
9 - NOT_MATCHES_REGEX
Vergelijkingsoperator.
formulaid x character Willekeurig uniek ID dat wordt gebruikt om te verwijzen naar een voorwaarde vanuit de aangepaste expressie. Kan alleen hoofdletters bevatten. Het ID moet door de gebruiker worden gedefinieerd bij het wijzigen van filtervoorwaarden, maar wordt opnieuw gegenereerd wanneer ze naderhand worden opgevraagd.
lld_macro_paths - Hoofdelement voor LLD-macro-paden.
lld_macro x string Naam van lage-niveau-ontdekking macro.
path x string Selector voor de waarde die aan de overeenkomstige macro wordt toegewezen.
preprocessing - Voorverwerking van waarden voor LLD-regel.
step - Individuele stap voor voorverwerking van LLD-regelwaarde.
Voor de meeste element-tagwaarden, zie element-tagwaarden voor voorverwerking van de sjabloontemplate-itemwaarde. Alleen de tags die specifiek zijn voor voorverwerking van de waarden voor lage-niveau-ontdekking in sjabloontemplates, worden hieronder beschreven.
type x string 5 - REGEX
11 - XMLPATH
12 - JSONPATH
15 - NOT_MATCHES_REGEX
16 - CHECK_JSON_ERROR
17 - CHECK_XML_ERROR
20 - DISCARD_UNCHANGED_HEARTBEAT
21 - JAVASCRIPT
23 - PROMETHEUS_TO_JSON
24 - CSV_TO_JSON
25 - STR_REPLACE
Type van de stap voor voorverwerking van LLD-regelwaarde.
trigger_prototypes - Hoofdelement voor triggerprototypes.
Voor de meeste element-tagwaarden, zie tags voor gewone sjabloontriggers.
graph_prototypes - Hoofdelement voor grafiekprototypes.
Voor de meeste element-tagwaarden, zie tags voor gewone sjabloongrafieken.
host_prototypes - Hoofdelement voor hostprototypes.
Voor de meeste element-tagwaarden, zie tags voor gewone hosts.
item_prototypes - Hoofdelement voor itemprototypes.
Voor de meeste element-tagwaarden, zie tags voor gewone sjabloonitems.
master_item - Individuele itemprototype master item/item prototype data.
key x string Sleutelwaarde van het master item/item prototype van het afhankelijke item prototype.

Vereist voor een afhankelijk item.
Sjabloon trigger-tags
Element Element-eigenschap Vereist Type Bereik1 Beschrijving
triggers - Hoofdelement voor triggers.
uuid x string Unieke identificator voor deze trigger.
expression x string Triggervoorwaarde.
recovery_mode - string 0 - UITDRUKKING (standaard)
1 - HERSTEL_UITDRUKKING
2 - GEEN
Basis voor het genereren van OK-gebeurtenissen.
recovery_expression - string Hersteluitdrukkingsvoorwaarde voor trigger.
correlation_mode - string 0 - UITGESCHAKELD (standaard)
1 - TAG_WAARDE
Correlatiemodus (geen gebeurteniscorrelatie of gebeurteniscorrelatie op basis van tag).
correlation_tag - string De naam van de tag die moet worden gebruikt voor gebeurteniscorrelatie.
name x string Triggernaam.
event_name - string Gebeurtenisnaam.
opdata - string Operationele gegevens.
url - string URL geassocieerd met de trigger.
status - string 0 - GEACTIVEERD (standaard)
1 - GEDEACTIVEERD
Triggersstatus.
priority - string 0 - NIET_GEKLASSEERD (standaard)
1 - INFO
2 - WAARSCHUWING
3 - GEMIDDELD
4 - HOOG
5 - RAMP
Triggersoort.
description - text Triggerbeschrijving.
type - string 0 - ENKEL (standaard)
1 - MEERVOUDIG
Type gebeurtenisgeneratie (enkele probleemgebeurtenis of meerdere probleemgebeurtenissen).
manual_close - string 0 - NEE (standaard)
1 - JA
Handmatig afsluiten van probleemgebeurtenissen.
dependencies - Hoofdelement voor afhankelijkheden.
name x string Naam van de afhankelijkheidstrigger.
expression x string Uitdrukking voor de afhankelijkheidstrigger.
recovery_expression - string Hersteluitdrukking voor de afhankelijkheidstrigger.
tags - Hoofdelement voor triggertags.
tag x string Naam van de tag.
value - string Tagwaarde.
Sjabloon grafiek-tags
Element Element-eigenschap Vereist Type Bereik1 Beschrijving
graphs - Hoofdelement voor grafieken.
uuid x string Unieke identificator voor deze grafiek.
name x string Naam van de grafiek.
width - integer 20-65535 (standaard: 900) Breedte van de grafiek, in pixels. Gebruikt voor voorbeeld en voor taart-/geëxplodeerde grafieken.
height - integer 20-65535 (standaard: 200) Hoogte van de grafiek, in pixels. Gebruikt voor voorbeeld en voor taart-/geëxplodeerde grafieken.
yaxismin - double Standaard: 0 Waarde van het minimum van de Y-as.

Gebruikt als 'ymin_type_1' is VAST.
yaxismax - double Standaard: 0 Waarde van het maximum van de Y-as.

Gebruikt als 'ymax_type_1' is VAST.
show_work_period - string 0 - NEE
1 - JA (standaard)
Niet-werkuren markeren.

Gebruikt door normale en gestapelde grafieken.
show_triggers - string 0 - NEE
1 - JA (standaard)
Eenvoudige triggervoorwaarden weergeven als een lijn.

Gebruikt door normale en gestapelde grafieken.
type - string 0 - NORMAAL (standaard)
1 - GESTAPELD
2 - TAART
3 - GEËXPLODEERD
Grafiektype.
show_legend - string 0 - NEE
1 - JA (standaard)
Grafieklegenda weergeven.
show_3d - string 0 - NEE (standaard)
1 - JA
3D-stijl inschakelen.

Gebruikt door taart- en geëxplodeerde taartgrafieken.
percent_left - double Standaard: 0 De percentiellijnen voor de linker Y-as weergeven.

Alleen gebruikt voor normale grafieken.
percent_right - double Standaard: 0 De percentiellijnen voor de rechter Y-as weergeven.

Alleen gebruikt voor normale grafieken.
ymin_type_1 - string 0 - BEREKEND (standaard)
1 - VAST
2 - ITEM
Minimumwaarde van de Y-as.

Gebruikt door normale en gestapelde grafieken.
ymax_type_1 - string 0 - BEREKEND (standaard)
1 - VAST
2 - ITEM
Maximumwaarde van de Y-as.

Gebruikt door normale en gestapelde grafieken.
ymin_item_1 - Individuele gegevens van het item.

Vereist als 'ymin_type_1' is ITEM.
host x string Host van het item.
key x string Sleutel van het item.
ymax_item_1 - Individuele gegevens van het item.

Vereist als 'ymax_type_1' is ITEM.
host x string Host van het item.
key x string Sleutel van het item.
graph_items x Hoofdelement voor grafiekitems.
sortorder - integer Tekenvolgorde. De kleinere waarde wordt als eerste getekend. Kan worden gebruikt om lijnen of regio's achter (of voor) een ander tekenen.
drawtype - string 0 - ENKELLIJN (standaard)
1 - GEVULDE_REGIO
2 - DIKKE_LIJN
3 - GESTIPPELDE_LIJN
4 - GESTREEPTE_LIJN
5 - GRADIËNT_LIJN
Tekeningstijl van het grafiekitem.

Alleen gebruikt voor normale grafieken.
color - string Kleur van het element (6 tekens, hexadecimaal).
yaxisside - string 0 - LINKS (standaard)
1 - RECHTS
Kant van de grafiek waar de Y-schaal van het grafiekitem wordt getekend.

Gebruikt door normale en gestapelde grafieken.
calc_fnc - string 1 - MIN
2 - GEM (standaard)
4 - MAX
7 - ALLES (minimum, gemiddeld en maximum; alleen gebruikt door eenvoudige grafieken)
9 - LAATSTE (alleen gebruikt door taart- en geëxplodeerde taartgrafieken)
Gegevens om te tekenen als er meer dan één waarde voor een item is.
type - string 0 - EENVOUDIG (standaard)
2 - GRAFIEK_SOM (waarde van het item vertegenwoordigt de hele taart; alleen gebruikt door taart- en geëxplodeerde taartgrafieken)
Soort grafiekitem.
item x Individueel item.
host x string Host van het item.
key x string Sleutel van het item.
Template web scenario tags
Element Element eigenschap Vereist Type Bereik1 Omschrijving
httptests - Hoofdelement voor webscenario's.
uuid x string Unieke identifier voor dit webscenario.
name x string Naam van het webscenario.
delay - string Standaard: 1m Frequentie van het uitvoeren van het webscenario. Seconden, tijdseenheid met achtervoegsel of gebruikersmacro.
attempts - integer 1-10 (standaard: 1) Het aantal pogingen om webstapscenario's uit te voeren.
agent - string Standaard: Zabbix Client agent. Zabbix zal doen alsof het de geselecteerde browser is. Dit is handig wanneer een website verschillende inhoud retourneert voor verschillende browsers.
http_proxy - string Specificeer een HTTP-proxy om te gebruiken, in het formaat: http://[gebruikersnaam[:wachtwoord]@]proxy.example.com[:poort]
variables - Hoofdelement voor scenario-level variabelen (macros) die gebruikt kunnen worden in scenario-stappen.
name x string Variabele naam.
value x text Variabele waarde.
headers - Hoofdelement voor HTTP-headers die worden verzonden bij het uitvoeren van een verzoek. Headers moeten worden vermeld met dezelfde syntaxis als ze zouden verschijnen in het HTTP-protocol.
name x string Header-naam.
value x text Header-waarde.
status - string 0 - INGESCHAKELD (standaard)
1 - UITGESCHAKELD
Status van het webscenario.
authentication - string 0 - GEEN (standaard)
1 - BASIC
2 - NTLM
Authenticatiemethode.
http_user - string Gebruikersnaam gebruikt voor basis-, HTTP- of NTLM-authenticatie.
http_password - string Wachtwoord gebruikt voor basis-, HTTP- of NTLM-authenticatie.
verify_peer - string 0 - NEE (standaard)
1 - JA
Controleer het SSL-certificaat van de webserver.
verify_host - string 0 - NEE (standaard)
1 - JA
Controleer of het veld 'Common Name' of het veld 'Subject Alternate Name' van het certificaat van de webserver overeenkomt.
ssl_cert_file - string Naam van het SSL-certificaatbestand dat wordt gebruikt voor clientauthenticatie (moet in PEM-indeling zijn).
ssl_key_file - string Naam van het bestand van de SSL-privésleutel die wordt gebruikt voor clientauthenticatie (moet in PEM-indeling zijn).
ssl_key_password - string Wachtwoord voor het bestand van de SSL-privésleutel.
steps x Hoofdelement voor webstapscenario's.
name x string Naam van de webstap in het scenario.
url x string URL voor monitoring.
query_fields - Hoofdelement voor queryvelden - een reeks HTTP-velden die aan de URL worden toegevoegd bij het uitvoeren van een verzoek.
name x string Naam van het queryveld.
value - string Waarde van het queryveld.
posts - HTTP POST-variabelen als een string (ruwe postgegevens) of als een reeks HTTP-velden (gegevens van formulierenveld).
name x string Naam van het postveld.
value x string Waarde van het postveld.
variables - Hoofdelement van stap-level variabelen (macros) die moeten worden toegepast na deze stap.

Als de variabel-waarde een voorvoegsel 'regex:' heeft, dan wordt de waarde ervan geëxtraheerd uit de gegevens die door deze stap worden geretourneerd volgens het reguliere expressiepatroon dat volgt op het voorvoegsel 'regex:'
name x string Variabele naam.
value x text Variabele waarde.
headers - Hoofdelement voor HTTP-headers die worden verzonden bij het uitvoeren van een verzoek. Headers moeten worden vermeld met dezelfde syntaxis als ze zouden verschijnen in het HTTP-protocol.
name x string Header-naam.
value x text Header-waarde.
follow_redirects - string 0 - NEE
1 - JA (standaard)
Volg HTTP-omleidingen.
retrieve_mode - string 0 - BODY (standaard)
1 - HEADERS
2 - BEIDE
HTTP-respons ophaalmodus.
timeout - string Standaard: 15s Time-out van stapuitvoering. Seconden, tijdseenheid met achtervoegsel of gebruikersmacro.
required - string Tekst die aanwezig moet zijn in de respons. Genegeerd indien leeg.
status_codes - string Een door komma's gescheiden lijst van geaccepteerde HTTP-statuscodes. Genegeerd indien leeg. Bijvoorbeeld: 200-201,210-299
tags - Hoofdelement voor webscenario-tags.
tag x string Naam van de tag.
value - string Tag-waarde.
Sjabloon dashboard-tags
Element Element-eigenschap Vereist Type Bereik1 Beschrijving
dashboards - Hoofdelement voor sjabloondashboards.
uuid x string Unieke identificator voor dit dashboard.
name x string Naam van het sjabloondashboard.
weergaveperiode - integer Weergaveperiode van dashboards.
automatisch_starten - string 0 - nee
1 - ja
Diavoorstelling automatisch starten.
pages - Hoofdelement voor sjabloondashboardpagina's.
name - string Paginanaam.
weergaveperiode - integer Paginaweergaveperiode.
sorteervolgorde - integer Paginasorteervolgorde.
widgets - Hoofdelement voor sjabloondashboardwidgets.
type x string Widgettype.
name - string Widgetnaam.
x - integer 0-23 Horizontale positie vanaf de linkerkant van het sjabloondashboard.
y - integer 0-62 Verticale positie vanaf de bovenkant van het sjabloondashboard.
breedte - integer 1-24 Widgetbreedte.
hoogte - integer 2-32 Widgethoogte.
verberg_header - string 0 - nee
1 - ja
Widgetkop verbergen.
velden - Hoofdelement voor de velden van het sjabloondashboard-widget.
type x string 0 - GEHEEL GETAL
1 - TEKST
3 - HOST
4 - ITEM
5 - ITEM_PROTOTYPE
6 - GRAFIEK
7 - GRAFIEK_PROTOTYPE
Veldtype van de widget.
name x string Naam van het widgetveld.
value x mixed Waarde van het widgetveld, afhankelijk van het veldtype.
Voetnoten

1 Voor tekenreekswaarden wordt alleen de tekenreeks geëxporteerd (bijv. "ZABBIX_ACTIVE") zonder de nummering die in deze tabel wordt gebruikt. De nummers voor bereikswaarden (overeenkomend met de API-waarden) in deze tabel worden alleen gebruikt voor ordening.