> Grafiek item-object

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de graphitem API.

Grafiekitem

Grafiekitems kunnen alleen worden gewijzigd via de graph API.

Het grafiekitemobject heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
gitemid string (alleen-lezen) ID van het grafiekitem.
kleur
(verplicht)
string Tekenkleur van grafiekitem als hexadecimale kleurcode.
itemmid
(verplicht)
string ID van het item.
calc_fnc integer Waarde van het item dat wordt weergegeven.

Mogelijke waarden:
1 - minimumwaarde;
2 - (standaard) gemiddelde waarde;
4 - maximale waarde;
7 - alle waarden;
9 - laatste waarde, alleen gebruikt door taart- en explosiegrafieken.
drawtype integer Tekenstijl van het grafiekitem.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) regel;
1 - gevuld gebied;
2 - vetgedrukte regel;< br>3 - punt;
4 - stippellijn;
5 - verlooplijn.
graphid string ID van de grafiek waartoe het grafiekitem behoort.
sortorder geheel getal Positie van het item in de grafiek.

Standaard: begint met 0 en wordt bij elke invoer met één verhoogd.
type geheel getal Type grafiekitem.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) eenvoudig;
2 - grafieksom, alleen gebruikt door cirkeldiagrammen en geëxplodeerde grafieken.
yaxisside integer Zijde van de grafiek waar de Y-schaal van het grafiekitem wordt getekend.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) linkerkant;
1 - rechterkant.