3 Zabbix agent 2-protocol

Overzicht

In dit gedeelte vindt u informatie over:

 • Agent2 -> Server: actief data verzoek

 • Server -> Agent2: actief data reactie

 • Agent2 -> Server: verzoek om agent gegevens

 • Server -> Agent2: reactie van agent gegevens

Actieve checks aanvraag

De actieve checks aanvraag wordt gebruikt om de actieve checks op te halen die door de agent verwerkt moeten worden. Deze aanvraag wordt door de agent verzonden bij het opstarten en vervolgens met tussenpozen van RefreshActiveChecks.

Veld Type Verplicht Waarde
aanvraag string ja active checks
host string ja Hostnaam.
versie string ja De versie van de agent: <major>.<minor>.
host_metadata string nee De configuratieparameter HostMetadata of de waarde van HostMetadataItem.
interface string nee De configuratieparameter HostInterface of de waarde van HostInterfaceItem.
ip string nee Het eerste IP-adres van de configuratieparameter ListenIP, indien ingesteld.
poort nummer nee De waarde van de configuratieparameter ListenPort, indien ingesteld en niet de standaard luisterpoort van de agent.

Voorbeeld:

{
     "request": "active checks",
     "host": "Zabbix server",
     "version": "6.0",
     "host_metadata": "mysql,nginx",
     "hostinterface": "zabbix.server.lan",
     "ip": "159.168.1.1",
     "port": 12050
    }

Actieve checks respons

De actieve checks respons wordt door de server teruggestuurd naar de agent na het verwerken van de actieve checks aanvraag.

Veld Type Verplicht Waarde
respons string ja success | failed
info string nee Foutinformatie in geval van mislukking.
data array van objecten nee Actieve controle-items.
key string nee Item sleutel met uitgebreide macro's.
itemid nummer nee Item-id.
vertraging string nee Item update interval.
lastlogsize nummer nee Laatste grootte van logbestand van item.
mtime nummer nee Item mtime.
regexp array van objecten nee Globale reguliere expressies.
naam string nee Naam van de globale reguliere expressie.
expressie string nee Globale reguliere expressie.
expressie_type nummer nee Type van de globale reguliere expressie.
exp_delimiter string nee Scheidingsteken van de globale reguliere expressie.
case_sensitive nummer nee Instelling voor hoofdlettergevoeligheid van de globale reguliere expressie.

Voorbeeld:

{
     "response": "success",
     "data": [
      {
       "key": "log[/home/zabbix/logs/zabbix_agentd.log]",
       "itemid": 1234,
       "delay": "30s",
       "lastlogsize": 0,
       "mtime": 0
      },
      {
       "key": "agent.version",
       "itemid": 5678,
       "delay": "10m",
       "lastlogsize": 0,
       "mtime": 0
      }
     ]
    }

Agent gegevens aanvraag

De agent gegevens aanvraag bevat de verzamelde itemwaarden.

Veld Type Verplicht Waarde
aanvraag string ja agent data
host string ja Hostnaam.
versie string ja De agent versie: <major>.<minor>.
sessie string ja Unieke sessie-identificatie die telkens wordt gegenereerd wanneer de agent wordt gestart.
gegevens array van objecten ja Itemwaarden.
id nummer ja De waarde-identificatie (incrementele teller gebruikt voor het controleren van gedupliceerde waarden in het geval van netwerkproblemen).
itemid nummer ja Item-id.
waarde string nee De itemwaarde.
lastlogsize nummer nee De laatste grootte van het logbestand van het item.
mtime nummer nee De item mtime.
status nummer nee De itemstatus.
bron string nee De bron van het waarde-gebeurtenislogboek.
eventid nummer nee De waarde van het gebeurtenislogboek.
ernst nummer nee De ernst van het gebeurtenislogboek.
tijdstempel nummer nee De tijdstempel van het gebeurtenislogboek.
klok nummer ja De tijdstempel van de waarde (seconden sinds Epoch).
ns nummer ja De tijdstempel van de waarde in nanoseconden.

Voorbeeld:

{
     "request": "agent data",
     "data": [
      {
       "id": 1,
       "itemid": 5678,
       "value": "2.4.0",
       "clock": 1400675595,
       "ns": 76808644
      },
      {
       "id": 2,
       "itemid": 1234,
       "lastlogsize": 112,
       "value": " 19845:20140621:141708.521 Starting Zabbix Agent [<hostname>]. Zabbix 2.4.0 (revision 50000).",
       "clock": 1400675595,
       "ns": 77053975
      }
     ],
     "host": "Zabbix server",
     "version": "6.0",
     "session": "1234456akdsjhfoui"
    }

Reactie van agent gegevens

De reactie van agent gegevens wordt door de server teruggestuurd naar de agent na verwerking van het agent gegevens verzoek.

Veld Typ Verplicht Waarde
reactie string ja succes | mislukt
info string ja Resultaten van artikelverwerking.

Voorbeeld:

{
     "antwoord": "succes",
     "info": "verwerkt: 2; mislukt: 0; totaal: 2; seconden besteed: 0,003534"
    }