4 Paràmetres UnixODBC recomanats per MSSQL

Instal·lació

 • Red Hat Enterprise Linux (paquets EPEL:
dnf install epel-releasednf install freetds
 • Debian/Ubuntu:

Reviseu la guia d'usuari FreeTDS per descarregar els controladors de la base de dades necessaris per a la plataforma corresponent.

Per tindre més informació, reviseu : instal·lació de unixODBC.

Configuració

La configuració d'ODBC es fa editant els arxius odbcinst.ini i odbc.ini. Aquests arxius de configuració són al directori /etc. Podria ser que l'arxiu odbcinst.ini no hi fos pas, i per tant cal crear-lo a mà.

Considereu els següents exemples:

odbcinst.ini

$ vi /etc/odbcinst.ini
    [FreeTDS]
    Driver = /usr/lib64/libtdsodbc.so.0

odbc.ini

$ vi /etc/odbc.ini
    [sql1]
    Driver = FreeTDS
    Server = <SQL server 1 IP>
    PORT = 1433
    TDS_Version = 8.0