This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

4 Aanbevolen UnixODBC instellingen voor MSSQL

Installatie

 • Red Hat Enterprise Linux:
dnf -y install freetds unixODBC 
 • Debian/Ubuntu:

Raadpleeg de FreeTDS-gebruikershandleiding om de benodigde database driver te downloaden voor het bijbehorende platform.

Voor aanvullende informatie kun je verwijzen naar: installeren van unixODBC.

Configuratie

De ODBC-configuratie wordt uitgevoerd door de bestanden odbcinst.ini en odbc.ini te bewerken. Deze configuratiebestanden zijn te vinden in de map /etc. Het bestand odbcinst.ini kan ontbreken en in dat geval is het noodzakelijk om het handmatig aan te maken.

Houd rekening met de volgende voorbeelden:

odbcinst.ini

vi /etc/odbcinst.ini
    [FreeTDS]
    Driver = /usr/lib64/libtdsodbc.so.0

odbc.ini

vi /etc/odbc.ini
    [sql1]
    Driver = FreeTDS
    Server = <IP van SQL-server 1>
    PORT = 1433
    TDS_Version = 8.0