Table of Contents

#6 Massa-update

Overzicht

Met massa-update kunt u tegelijkertijd een bepaald attribuut voor een aantal triggers wijzigen, waardoor u niet elk individueel trigger hoeft te openen om te bewerken.

Massa-update gebruiken

Om enkele triggers massaal bij te werken, volgt u deze stappen:

  • Vink de selectievakjes aan van de triggers die u wilt bijwerken in de lijst.
  • Klik op Massa-update onder de lijst.
  • Navigeer naar het tabblad met de vereiste attributen (Trigger, Tags of Afhankelijkheden).
  • Vink de selectievakjes aan van de attributen die u wilt bijwerken.

De volgende opties zijn beschikbaar bij het selecteren van de respectievelijke knop voor het bijwerken van tags:

  • Toevoegen - stelt u in staat om nieuwe tags aan de triggers toe te voegen;
  • Vervangen - verwijdert alle bestaande tags van de trigger en vervangt ze door de hieronder gespecificeerde tag(s);
  • Verwijderen - verwijdert gespecificeerde tags van triggers.

Let op: tags met dezelfde naam maar verschillende waarden worden niet beschouwd als 'duplicaten' en kunnen aan dezelfde trigger worden toegevoegd.

Vervang afhankelijkheden - verwijdert alle bestaande afhankelijkheden van de trigger en vervangt ze door de hieronder gespecificeerde afhankelijkheid(en).

Klik op Bijwerken om de wijzigingen toe te passen.