> Knooppuntobject met hoge beschikbaarheid

Het volgende object heeft betrekking op het bedienen van een cluster met hoge beschikbaarheid van Zabbix-servers.

Knooppunt met hoge beschikbaarheid

Nodes worden gemaakt door de Zabbix-server en kunnen niet worden gewijzigd via de API.

Het knooppuntobject Hoge beschikbaarheid heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
ha_nodeid string ID van het knooppunt.
name string Naam toegewezen aan het knooppunt, met behulp van de HANodeName-configuratie-invoer van zabbix_server.conf. Leeg voor een server die in standalone modus draait.
address string IP- of DNS-naam waar het knooppunt verbinding mee maakt.
port integer Poort waarop het knooppunt draait.
lastaccess geheel getal Hartslagtijd, t.i. tijdstip van de laatste update van het knooppunt. UTC-tijdstempel.
status integer Status van het knooppunt.

Mogelijke waarden:
0 - stand-by;
1 - handmatig gestopt;
2 - niet beschikbaar;
3 - actief.