Table of Contents

> Host-groepsobject

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de hostgroup API.

Hostgroep

Het hostgroep-object heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
groupid string (alleen-lezen) ID van de hostgroep.
name
(vereist)
string Naam van de hostgroep.
flags integer (alleen-lezen) Oorsprong van de hostgroep.

Mogelijke waarden:
0 - een gewone hostgroep;
4 - een ontdekte hostgroep.
internal integer (alleen-lezen) Of de groep intern door het systeem wordt gebruikt. Een interne groep kan niet worden verwijderd.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) niet intern;
1 - intern.
uuid string Universally unique identifier (universeel unieke identifier), gebruikt voor het koppelen van geïmporteerde hostgroepen aan al bestaande. Wordt automatisch gegenereerd als deze niet wordt opgegeven.

Houd er rekening mee dat voor sommige methoden (update, delete) de vereiste/optionele parametercombinatie anders is.