This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

Sidebar

Table of Contents

> Host-groepsobject

De volgende objecten zijn direct gerelateerd aan de hostgroup API.

Gastgroep

Het host-groepsobject heeft de volgende eigenschappen.

Eigenschap Type Beschrijving
groupid string (alleen-lezen) ID van de hostgroep.
name
(verplicht)
string Naam van de hostgroep.
flags integer (alleen-lezen) Oorsprong van de hostgroep.

Mogelijke waarden:
0 - een gewone hostgroep;
4 - een ontdekte hostgroep.
internal integer (alleen-lezen) Of de groep intern door het systeem wordt gebruikt. Een interne groep kan niet worden verwijderd.

Mogelijke waarden:
0 - (standaard) niet intern;
1 - intern.
uuid string Universele unieke identifier, gebruikt voor het koppelen van geïmporteerde hostgroepen aan reeds bestaande. Automatisch gegenereerd, indien niet opgegeven.

Voor updatebewerkingen is dit veld alleen-lezen.