This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

1 Aanbevolen UnixODBC instellingen voor MySQL

Installatie

 • Red Hat Enterprise Linux:

  Voer het volgende commando uit:

  dnf install mysql-connector-odbc
 • Debian/Ubuntu:

  Raadpleeg de MySQL-documentatie om de benodigde database-driver te downloaden voor het bijbehorende platform.

Voor meer informatie kun je ook kijken naar: Installing unixODBC.

Configuratie

De ODBC-configuratie wordt uitgevoerd door de odbcinst.ini- en odbc.ini-bestanden te bewerken. Deze configuratiebestanden bevinden zich in de /etc-map. Het bestand odbcinst.ini kan ontbreken en in dat geval moet je het handmatig aanmaken.

odbcinst.ini

[mysql]
    Description = General ODBC for MySQL
    Driver   = /usr/lib64/libmyodbc5.so
    Setup    = /usr/lib64/libodbcmyS.so
    FileUsage  = 1

Hier zijn enkele voorbeelden van configuratieparameters voor odbc.ini om te overwegen.

 • Een voorbeeld met een verbinding via een IP-adres:
[TEST_MYSQL]
    Description = MySQL database 1
    Driver = mysql
    Port = 3306
    Server = 127.0.0.1
 • Een voorbeeld met een verbinding via een IP-adres en met gebruik van referenties. Standaard wordt een Zabbix-database gebruikt:
[TEST_MYSQL_FILLED_CRED]
    Description = MySQL database 2
    Driver = mysql
    User = root
    Port = 3306
    Password = zabbix
    Database = zabbix
    Server = 127.0.0.1
 • Een voorbeeld met een verbinding via een socket en met gebruik van referenties. Standaard wordt een Zabbix-database gebruikt:
[TEST_MYSQL_FILLED_CRED_SOCK]
    Description = MySQL database 3
    Driver = mysql
    User = root
    Password = zabbix
    Socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
    Database = zabbix

Alle andere mogelijke configuratieparameteropties zijn te vinden op de MySQL officiële documentatiepagina.