This is a translation of the original English documentation page. Help us make it better.

2 Aanbevolen UnixODBC instellingen voor PostgreSQL

Installatie

 • Red Hat Enterprise Linux:
dnf install postgresql-odbc
 • Debian/Ubuntu:

Raadpleeg de PostgreSQL-documentatie om de benodigde database-driver te downloaden voor het bijbehorende platform.

Voor aanvullende informatie kun je verwijzen naar: installatie van unixODBC.

Configuratie

De ODBC-configuratie wordt gedaan door de odbcinst.ini en odbc.ini bestanden te bewerken. Deze configuratiebestanden kunnen worden gevonden in de map /etc. Het bestand odbcinst.ini kan ontbreken en in dat geval is het nodig om het handmatig aan te maken.

Houd rekening met de volgende voorbeelden:

odbcinst.ini

[postgresql]
    Description = Algemene ODBC voor PostgreSQL
    Driver   = /usr/lib64/libodbcpsql.so
    Setup    = /usr/lib64/libodbcpsqlS.so
    FileUsage  = 1
    # Sinds 1.6, als de drivermanager is gebouwd met ondersteuning voor threads, kun je een andere vermelding aan elke driververmelding toevoegen.
    # Deze vermelding wijzigt het standaard niveau van thread-serialisatie.
    Threading  = 2

odbc.ini

[TEST_PSQL]
    Description = PostgreSQL-database 1
    Driver = postgresql
    #CommLog = /tmp/sql.log
    Username = zbx_test
    Password = zabbix
    # Naam van de server. IP of DNS
    Servername = 127.0.0.1
    # Naam van de database
    Database = zabbix
    # Poort waarop de Postmaster luistert
    Port = 5432
    # Database is alleen-lezen
    # Of de gegevensbron updates toestaat.
    ReadOnly = No
    # PostgreSQL-backendprotocol
    # Houd er rekening mee dat bij het gebruik van SSL-verbindingen deze instelling wordt genegeerd.
    # 7.4+: Gebruik het 7.4(V3)-protocol. Dit is alleen compatibel met back-ends van 7.4 en hoger.
    Protocol = 7.4+
    # Inclusief de OID in SQLColumns
    ShowOidColumn = No
    # Faket een unieke index op OID
    FakeOidIndex = No
    # Versie van de rij
    # Hiermee kunnen applicaties detecteren of gegevens zijn gewijzigd door andere gebruikers
    # terwijl je probeert een rij bij te werken.
    # Het versnelt ook het updateproces omdat niet elke afzonderlijke kolom in de where-clause hoeft te worden gespecificeerd om een rij bij te werken.
    RowVersioning = No
    # Toon systeemtabellen
    # De driver behandelt systeemtabellen als gewone tabellen in SQLTables. Dit is handig voor Access, zodat je systeemtabellen kunt zien.
    ShowSystemTables = No
    # Indien waar, gebruikt de driver automatisch declare cursor/fetch om SELECT-statements af te handelen en houdt 100 rijen in een cache.
    Fetch = Yes
    # Bools als Char
    # Bools worden toegewezen aan SQL_CHAR, anders aan SQL_BIT.
    BoolsAsChar = Yes
    # SSL-modus
    SSLmode = Require
    # Verzenden naar backend bij verbinding
    ConnSettings =