4 Nieuwe trigger

Overzicht

In deze sectie leert u hoe u een trigger opzet.

Items verzamelen alleen gegevens. Om binnenkomende gegevens automatisch te evalueren, moeten we triggers definiëren. Een trigger bevat een expressie die een drempelwaarde definieert voor wat een acceptabel niveau is voor de gegevens.

Als dat niveau wordt overschreden door de binnenkomende gegevens, zal een trigger "afgaan" of in de 'Probleem'-toestand gaan - waardoor we weten dat er iets is gebeurd dat mogelijk aandacht vereist. Als het niveau weer acceptabel is, keert de trigger terug naar de 'Ok'-toestand.

Trigger toevoegen

Om een trigger te configureren voor ons item, ga naar Configuratie → Hosts, zoek 'Nieuwe host' en klik op Triggers naast de host en vervolgens op Trigger creëren. Hiermee krijgen we een formulier voor het definiëren van een trigger te zien.

Voor onze trigger is de essentiële informatie om hier in te voeren:

Naam

  • Voer CPU-belasting te hoog op 'Nieuwe host' gedurende 3 minuten in als waarde. Dit wordt de trigger-naam die wordt weergegeven in lijsten en elders.

Expressie

  • Voer in: avg(/Nieuwe host/system.cpu.load,3m)>2

Dit is de trigger-uitdrukking. Zorg ervoor dat de uitdrukking correct is ingevoerd, tot aan het laatste symbool. De item-sleutel hier (system.cpu.load) wordt gebruikt om naar het item te verwijzen. Deze specifieke uitdrukking zegt eigenlijk dat de probleemdrempel wordt overschreden wanneer de gemiddelde waarde van de CPU-belasting gedurende 3 minuten hoger is dan 2. U kunt meer leren over de syntaxis van triggeruitdrukkingen.

Klik op Toevoegen als u klaar bent. De nieuwe trigger zou moeten verschijnen in de lijst met triggers.

Weergeven van triggerstatus

Met een gedefinieerde trigger wilt u mogelijk de status ervan bekijken.

Als de CPU-belasting de drempel heeft overschreden die u heeft gedefinieerd in de trigger, wordt het probleem weergegeven in Monitoring → Problemen.

Het knipperen in de statuskolom geeft een recente verandering in de triggertoestand aan, een verandering die zich heeft voorgedaan in de afgelopen 30 minuten.